Najčastejšie otázky rodičov - Krúžky v škole

Najčastejšie otázky rodičov

Máte otázky na nás? Tu nájdete odpovede na načastejšie otázky od vás rodičov:


S výučbou krúžkov začíname v školskom roku 2022/2023 v priebehu októbra. Každému pošleme individuálny e-mail s presným termínom začatia. Predpokladaný začiatok je v týždni od 3.10.2022. 

Krúžok na škole otvárame, ak sa naplní minimálny počet detí v skupinke - 8. E-mail  "POTVRDENIE O PRIJATÍ" Vám pošleme koncom septembra. Prihlasovanie na krúžky trvá do 20.9.2022. Po tomto termíne budeme spracovávať všetky podklady a od 30.9.2022 posielať postupne informácie a potvrdenia na e-maily. 

Vaše dieťa môžete na krúžok prihlásiť do 20.9.2022 priamo tu https://www.kruzkyvskole.sk/pre-rodicov/prihlaska. Stačí si vybrať školu, krúžok a vyplniť potrebné údaje v prihláške. Kvôli zákonu GDPR iná forma prihlasovania, nie je u nás akceptovaná. 

Ponuku našich krúžkov, ich obsahovú náplň a to, či sa krúžok nachádza na vašej škole nájdete tu  https://www.kruzkyvskole.sk/kruzky. Pomocníkom pri výbere krúžku Vám môže byť aj náš blog https://kruzkyvskole.sk/blog/clanok/ako-vybrat-spravny-kruzok-pre-dieta

Až po obdržaní mailu s názvom "POTVRDENIE O PRIJATÍ", najneskôr po prvej odučenej lekcií. 

Prvá lekcia je skúšobná. Ak po prvej lekcii príde dieťa s tým, že na krúžok nechce chodiť, z krúžku Vás bezplatne odhlásime. Ak sa dieťaťu na krúžku nebude páčiť v priebehu nasledujúcich lekcií umožňujeme presun na iný krúžok, ktorý máme v ponuke.

Nie, nie sme poberatelia vzdelávacích poukazov. Ako občianske združenie tieto poukazy prijímať zo zákona nemôžeme. 

V súvislosti s opatreniami momentálne nie je možné, až do odvolania. /po skončení opatrení, to je možné. Stačí do poznámky v prihláške uviesť, že nie ste žiakom danej základnej školy a náš lektor si vaše dieťa bude vyzdvihovať na vrátnici. Prihlásenie na krúžok v inej materskej škôlke alebo v súkromnej základnej škole nie je možné./

Dieťa na krúžky nikam nevozíte. Ak je žiakom školy, kde sa krúžky priamo organizujú tak stačí vyplniť prihlášku na našom webe www.kruzkyvskole.sk a naši lektori si už vaše dieťa vyzdvihnú v družine /ak nechodíte do družiny tak na vrátnici/. Po skončení krúžku lektor deti vracia späť do družiny, kde si ho prevezmú pani vychovávateľky.   

Za jeden polrok odučíme max. 13 lekcií. Všetky lekcie sú dopredu stanovené a je podľa toho určená cena krúžku. Až keď sú všetky dohodnuté lekcie odučené, začíname s druhým polrokom. V prípade, že sa nestihnú do konca školského roka odučiť všetky stanovené lekcie, peniažky na konci školského roka vraciame. Odpadnuté lekcie nahrádzame predĺžením lekcií o 15 min, alebo predlžujeme krúžkový polrok, tak aby všetky lekcie boli odučené. 

Tu - POMOCKY.pdfnájdete všetky potrebné informácie. 

Po každej lekcii Vám bude chodiť mail s informáciou o činnosti na krúžku. Budete mať tak prehľad čo sa na každej lekcii preberalo a koľko lekcií prebehlo. 

Peniaze nevraciame. V prípade, že je vaše dieťa na krúžku neprítomné z dôvodu choroby 4 a viac krát za sebou, prevedieme vám alikvotnú časť financií za neabsolvované hodiny do nasledujúceho platobného obdobia na základe vašej žiadosti a lekárskeho potvrdenia.

Nie. Prihláška z prvého polroka je automaticky platná aj v druhom polroku. Ak v druhom polroku nechcete krúžok navštevovať, je potrebné nám poslať e-mail so žiadosťou o odhlásenie. 

Na krúžkoch zabezpečujeme maximálnu bezpečnosť a dodržiavame hygienické opatrenia. 

V prípade mimoriadnych okolností nezapríčinených spoločnosťou OZ Krúžky v škole /napr. Covid 19/, ktoré neumožňujú štandardnú výučbu, si OZ Krúžky v škole vyhradzuje právo poskytovať lekcie v online forme /ide o krúžky: Vedecké pokusy, Keramika, S výtvarnou okolo sveta, Hip hop a všetky tance, Joga, Angličtina, Divadlo a dramatika, Hra na flautu, Krúžovatka, Počítače/,  ktorá sa považuje za rovnocennú náhradu a poplatok za zaplatené lekcie sa nevracia.

Ku krúžkom /ide o krúžky: Naprogramuj si robota, Atletika, Florbal, Šport mix - loptové hry, Bojové športy, Šach, Futbal, Varenie/, kde neposkytujeme online formu výučby sa poplatok presúva na druhý polrok

V prípade karantény vašej triedy a neúčasti na krúžku - ak je vaše dieťa v karanténe viac ako 3 krát počas jedného polroka, poplatok sa neodchodené lekcie presúvame na druhý polrok alebo nový školský rok. Na úpravu poplatku je potrebné poslať žiadosť do OZ Krúžky v škole. Úprava poplatku nie je automatická. 

V prípade, že nebudete chcieť online výučbu alebo presun poplatku a chcete si zabezpečiť vrátenie ceny krúžku /od ceny krúžku sa odrátavajú odučené lekcie/, môžete si krúžok poistiť. Suma poistného je 6 EUR. Poistné sa platí naraz spolu s cenou krúžku. V tomto prípade bude poplatok za neodučené lekcie na konci školského roka vrátený na účet. 

V prípade mimoriadných okolností ako je zrušenie výučby z dôvodu COVID 19 poplatok za neodučené lekcie nevraciame. Postupujeme podľa krúžkových pravidiel hore. V tomto prípade ak nebudete chcieť online výučbu alebo presun poplatku a chcete si zabezpečiť vrátenie ceny krúžku /od ceny krúžku sa odrátavajú iba odučené lekcie/, môžete si krúžok poistiť. Suma poistného je 6 EUR. Poistné sa platí naraz spolu s cenou krúžku. V tomto prípade bude poplatok za neodučené lekcie na konci školského roka vrátený na účet.