Rozvrh krúžkov - Krúžky v škole

Rozvrh krúžkov

Vážení rodičia, 

Nevidíte vašu školu? Nebojte sa, určite sa čoskoro objaví. V zozname sú školy, kde prebehla potrebná administratíva. Zoznam priebežne rozširujeme. 

Ak by ste ani po začiatku školského roka, vašu školu v zozname nenašli, kontaktujte nás. Pokúsime sa s vašou školou dohodnúť na spolupráci a požadované krúžky u vás otvoriť. 

Škola Typ Oblasť
ZŠ Dubová 1, Staré Mesto
Základná škola Bratislava 1 Vybrať
ZŠ Evanjelická - Palisády 57, Staré Mesto
Základná škola Bratislava 1 Vybrať
ZŠ Vazovova 4, Staré Mesto
Základná škola Bratislava 1 Vybrať
ZŠ Pavla Marcelyho Drieňova 16, Ružinov
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
ZŠ Kulíškova 8, Ružinov
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
ZŠ Nevädzová 2, Ružinov
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
ZŠ Ostredková 14, Ružinov
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
ZŠ Ružová dolina 29, Ružinov
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
ZŠ Rajčianska 3, Vrakuňa
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
Suk. ZŠ s MŠ Česká 10, Nové Mesto
Základná škola Bratislava 3 Vybrať
ZŠ Odborárska 2, Nové Mesto
Základná škola Bratislava 3 Vybrať
ZŠ s MŠ Riazanská 75, Nové Mesto
Základná škola Bratislava 3 Vybrať
ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, Nové Mesto
Základná škola Bratislava 3 Vybrať
ZŠ De la Salle - Čachtická 14, Rača
Základná škola Bratislava 3 Vybrať
ZŠ Karloveská 61, Karlova Ves
Základná škola Bratislava 4 Vybrať
ZŠ Černyševského 8, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
ZŠ Dudova 2, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
ZŠ Lachova 1, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
ZŠ Pankúchova 4, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
ZŠ Tupolevova 20, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
ZŠ Turnianska 10, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
MŠ Medzilaborecká 4, Ružinov
Materská škola Bratislava 2 Vybrať
MŠ Wonderland - Bazovského 2, Dúbravka
Materská škola Bratislava 4 Vybrať
ZŠ Malokarpatské námestie 1, Lamač
Základná škola Bratislava 4 Vybrať
ZŠ Medzilaborecká 11, Ružinov
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
MŠ Medená, Nové Mesto
Materská škola Bratislava 3 Vybrať
ZSŠ Felix - Krásnohorska 14, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
MŠ Odborárska 2, Nové Mesto
Materská škola Bratislava 3 Vybrať
ZŠ Komenského - Hubeného 25, Rača
Základná škola Bratislava 3 Vybrať
ZŠ Miloslavov - Alžbetin Dvor 81, Miloslavov
Základná škola Bratislava – okolie Vybrať
ZŠ sv. Uršule - Nedbalova 4, Staré mesto
Základná škola Bratislava 1 Vybrať
ZŠ Wonderschool- Bilikova 34, Dubravka
Základná škola Bratislava 4 Vybrať
Montessori centrum M16, Miletičova 16, Ružinov
Materská škola Bratislava 2 Vybrať
ZŠ Cirkevná - Narnia, Beňadická 38, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
MŠ Včielka - Sečovská 144/3, Ružinov
Materská škola Bratislava 2 Vybrať
MC Margarétka - Pavlovičova 3, Trnávka
Materská škola Bratislava 2 Vybrať
Inspiro Park Oddychu Ivanka pri Dunaji, Bratislava - okolie
Základná škola Bratislava – okolie Vybrať
City Baby Care, Mlynske nivy 12, Ružinov
Materská škola Bratislava 2 Vybrať
MŠ Mamy Margity, Trnávka
Materská škola Bratislava 2 Vybrať
CVČ TRENČÍN, Juh
Základná škola Bratislava – okolie Vybrať
MŠ Na dolinách TRENČÍN, Zlatovce - Detské mestečko
Materská škola Bratislava – okolie Vybrať
OZ Krúžky v škole
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
ŠZŠ Hálkova 54
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
id kruzok Názov od - do 1. polrok 2. polrok Limit Rozvrh
523 17044 Vedecké pokusy pre začiatočníkov - vhodný pre žiakov 1. a 2. ročníkov pondelok 14:30 - 15:15 76€ 76€ voľné Prihlásiť sa
523 17045 Vedecké pokusy pre pokročilých - krúžok vhodný pre deti, ktoré krúžok už navštevovali a pre deti 3. a 4. ročníkov pondelok 15:30 - 16:15 76€ 76€ voľné Prihlásiť sa
523 17046 Hra na Flaute útorok 14:30 - 15:15 82€ 82€ voľné Prihlásiť sa
523 17047 Naprogramuj si robota streda 14:30 - 15:15 91€ 91€ voľné Prihlásiť sa
518 17048 Hra na Flaute pondelok 14:00 - 14:45 78€ 78€ voľné Prihlásiť sa
518 17049 Vedecké pokusy pre začiatočníkov - Krúžok vhodný pre deti 1. a 2. ročníka útorok 14:00 - 14:45 75€ 75€ voľné Prihlásiť sa
518 17050 Vedecké pokusy pre pokročilých - Krúžok vhodný pre deti, ktoré krúžok už navštevovali alebo pre deti 3. a 4. ročníkov útorok 15:00 - 15:45 75€ 75€ voľné Prihlásiť sa
518 17051 Hip-hop a moderný tanec útorok 14:00 - 15:00 79€ 79€ voľné Prihlásiť sa
518 17052 Keramika streda 15:00 - 16:00 75€ 75€ voľné Prihlásiť sa
518 17053 Naprogramuj si robota pondelok 15:00 - 15:45 88€ 88€ voľné Prihlásiť sa
520 17054 Hip-hop a moderný tanec pondelok 14:00 - 15:00 70€ 70€ voľné Prihlásiť sa
520 17055 Joga pre deti útorok 14:00 - 15:00 70€ 70€ voľné Prihlásiť sa
520 17056 Vedecké pokusy štvrtok 14:00 - 14:45 90€ 90€ voľné Prihlásiť sa
520 17057 Naprogramuj si robota štvrtok 15:00 - 15:45 94€ 94€ voľné Prihlásiť sa
520 17058 Logické hry a šach piatok 13:30 - 14:15 70€ 70€ voľné Prihlásiť sa
1 17059 Naprogramuj si robota pondelok 15:00 - 15:45 94€ 94€ voľné Prihlásiť sa
1 17060 Logické hry a šach útorok 15:00 - 15:45 66€ 66€ voľné Prihlásiť sa
1 17061 Vedecké pokusy útorok 15:00 - 15:45 86€ 86€ voľné Prihlásiť sa
1 17062 Divadelná hviezda štvrtok 14:30 - 15:15 66€ 66€ voľné Prihlásiť sa
541 17063 Keramika útorok 15:30 - 16:30 75€ 75€ voľné Prihlásiť sa
541 17064 Vedecké pokusy streda 15:30 - 16:15 75€ 75€ voľné Prihlásiť sa
541 17065 Joga pre deti piatok 15:30 - 16:15 55€ 55€ voľné Prihlásiť sa
536 17066 Keramika pre začiatočníkov pondelok 14:00 - 15:00 65€ 65€ voľné Prihlásiť sa
536 17067 Florbal pre začiatočníkov pondelok 14:50 - 15:50 62€ 62€ voľné Prihlásiť sa
536 17068 Florbal pre pokročilých pondelok 16:00 - 17:00 62€ 62€ voľné Prihlásiť sa
536 17069 Hra na Flaute streda 15:00 - 15:45 69€ 69€ voľné Prihlásiť sa
536 17070 Hip-hop a moderný tanec štvrtok 15:00 - 16:00 62€ 62€ voľné Prihlásiť sa
537 17071 Hravá Angličtina pre 1. a 2. triedu pondelok 14:00 - 14:45 63€ 63€ voľné Prihlásiť sa
537 17072 Keramika útorok 14:00 - 15:00 79€ 79€ voľné Prihlásiť sa
537 17073 Naprogramuj si robota útorok 14:00 - 14:45 91€ 91€ voľné Prihlásiť sa
537 17074 Konverzácia v anglickom jazyku pre 3. a 4. triedu pondelok 15:00 - 15:45 63€ 63€ voľné Prihlásiť sa
537 17075 Vedecké pokusy streda 14:00 - 14:45 79€ 79€ voľné Prihlásiť sa
537 17076 Florbal - Termín výučby - podľa dostupnosti voľnej telocvične 78€ 78€ voľné Prihlásiť sa
572 17077 Keramika pondelok 14:00 - 15:00 74€ 74€ voľné Prihlásiť sa
572 17078 Naprogramuj si robota pondelok 15:00 - 15:45 84€ 84€ voľné Prihlásiť sa
572 17079 Hip-hop a moderný tanec útorok 15:30 - 16:15 70€ 70€ voľné Prihlásiť sa
572 17080 Vedecké pokusy útorok 14:00 - 14:45 74€ 74€ voľné Prihlásiť sa
572 17081 Bojové športy a sebaobrana streda 15:00 - 16:00 66€ 66€ voľné Prihlásiť sa
572 17082 Florbal piatok 14:00 - 15:00 76€ 76€ voľné Prihlásiť sa
572 17083 Hra na Flaute streda 14:00 - 14:45 79€ 79€ voľné Prihlásiť sa
577 17084 Hip-hop a moderný tanec pondelok 14:00 - 14:45 62€ 62€ voľné Prihlásiť sa
577 17085 Šachový krúžok pondelok 14:00 - 14:45 60€ 60€ voľné Prihlásiť sa
577 17086 Vedecké pokusy pre 1. a 2. triedu - - vhodné pre deti 1. a 2. ročníkov streda 14:00 - 14:45 80€ 80€ voľné Prihlásiť sa
577 17087 Vedecké pokusy pre 3. a 4. triedu - - vhodné pre tých, ktorí krúžok už navštevovali alebo pre žiakov 3. a 4. ročníkov streda 15:00 - 15:45 80€ 80€ voľné Prihlásiť sa
577 17088 Bojové športy a sebaobrana pre začiatočníkov štvrtok 14:00 - 14:45 62€ 62€ voľné Prihlásiť sa
577 17089 Bojové športy a sebaobrana pre pokročilých - Vhodné pre deti, ktoré krúžok už navštevovali a pre deti 3.,4, 5. ročníkov štvrtok 15:00 - 15:45 62€ 62€ voľné Prihlásiť sa
577 17090 S výtvarnou okolo sveta štvrtok 14:00 - 15:00 79€ 79€ voľné Prihlásiť sa
577 17091 Keramika štvrtok 15:00 - 16:00 79€ 79€ voľné Prihlásiť sa
577 17092 Hra na Flaute útorok 15:00 - 15:45 79€ 79€ voľné Prihlásiť sa
577 17093 Hravá Angličtina pre 1. a 2. triedu útorok 14:00 - 14:45 60€ 60€ voľné Prihlásiť sa
577 17094 Angličtina pre 3. a 4. triedu útorok 15:00 - 15:45 60€ 60€ voľné Prihlásiť sa
574 17095 Hip-hop a moderný tanec štvrtok 16:00 - 17:00 54€ 54€ voľné Prihlásiť sa
574 17096 Vedecké pokusy streda 16:00 - 16:45 74€ 74€ voľné Prihlásiť sa
574 17097 Naprogramuj si robota útorok 16:00 - 16:45 84€ 84€ voľné Prihlásiť sa
711 17098 Vedecké pokusy pondelok 16:00 - 16:45 55€ 55€ voľné Prihlásiť sa
711 17099 Naprogramuj si robota streda 16:30 - 17:15 70€ 70€ voľné Prihlásiť sa
711 17100 Zdravé varenie piatok 15:30 - 17:00 55€ 55€ voľné Prihlásiť sa
542 17101 Hip-hop a moderný tanec útorok 14:00 - 14:45 56€ 56€ voľné Prihlásiť sa
542 17102 Vedecké pokusy streda 14:00 - 14:45 72€ 72€ voľné Prihlásiť sa
645 17103 Bojové športy a sebaobrana útorok 15:00 - 16:00 68€ 68€ voľné Prihlásiť sa
645 17104 Naprogramuj si robota streda 14:00 - 15:00 91€ 91€ voľné Prihlásiť sa
645 17105 Keramika pondelok 15:00 - 16:00 82€ 82€ voľné Prihlásiť sa
645 17106 Hip-hop a moderný tanec piatok 14:00 - 15:00 68€ 68€ voľné Prihlásiť sa
556 17107 Hravá Angličtina pre 1. a 2. triedu pondelok 13:15 - 14:00 55€ 55€ voľné Prihlásiť sa
556 17108 Konverzácia v anglickom jazyku pre 3. a 4. triedu pondelok 14:00 - 15:00 55€ 55€ voľné Prihlásiť sa
556 17109 Vedecké pokusy pre začiatočníkov - vhodné pre deti 1. a 2. ročníka pondelok 13:15 - 14:00 73€ 73€ voľné Prihlásiť sa
556 17110 Vedecké pokusy pre pokročilých - - vhodné pre tých, ktorí krúžok už navštevovali alebo pre žiakov 3. a 4. ročníkov pondelok 14:00 - 15:00 73€ 73€ voľné Prihlásiť sa
556 17111 Zdravé varenie pondelok 15:00 - 16:30 73€ 73€ voľné Prihlásiť sa
556 17112 S výtvarnou okolo sveta útorok 14:00 - 15:00 73€ 73€ voľné Prihlásiť sa
556 17113 Hra na Flaute útorok 14:00 - 15:00 73€ 73€ voľné Prihlásiť sa
556 17114 Divadelná hviezda štvrtok 15:00 - 16:00 50€ 50€ voľné Prihlásiť sa
556 17115 Logické hry a šach štvrtok 14:00 - 15:00 55€ 55€ voľné Prihlásiť sa
556 17116 Keramika štvrtok 14:00 - 15:00 73€ 73€ voľné Prihlásiť sa
556 17118 Hip-hop a moderný tanec pre začiatočníkov piatok 13:15 - 14:00 69€ 69€ voľné Prihlásiť sa
556 17119 Hip-hop a moderný tanec pre pokročílých piatok 14:00 - 15:00 63€ 63€ voľné Prihlásiť sa
556 17120 Florbal pre začiatočníkov - Termín, bude uvedený začiatkom septembra, podľa dostupnosti telocvične 69€ 69€ voľné Prihlásiť sa
556 17121 Florbal pre pokročilých - Termín, bude uvedený začiatkom septembra, podľa dostupnosti telocvične 67€ 67€ voľné Prihlásiť sa
556 17122 Šport MIX - Termín, bude uvedený začiatkom septembra, podľa dostupnosti telocvične 78€ 78€ voľné Prihlásiť sa
556 17123 Atletika pre deti - Termín, bude uvedený začiatkom septembra, podľa dostupnosti telocvične 69€ 69€ voľné Prihlásiť sa
556 17124 Naprogramuj si robota štvrtok 15:00 - 16:00 86€ 86€ voľné Prihlásiť sa
507 17125 Hravá Angličtina pre 1. a 2. triedu pondelok 13:30 - 14:15 54€ 54€ voľné Prihlásiť sa
507 17126 Angličtina pre 3. a 4. triedu pondelok 14:30 - 15:15 54€ 54€ voľné Prihlásiť sa
507 17127 Divadelná hviezda pondelok 15:00 - 15:45 49€ 49€ voľné Prihlásiť sa
507 17128 Logické hry a šach útorok 13:45 - 14:30 49€ 49€ voľné Prihlásiť sa
507 17129 S výtvarnou okolo sveta útorok 14:30 - 15:30 69€ 69€ voľné Prihlásiť sa
507 17130 Vedecké pokusy štvrtok 13:30 - 14:15 69€ 69€ voľné Prihlásiť sa
536 17131 Keramika pre pokročilých pondelok 15:00 - 16:00 66€ 66€ voľné Prihlásiť sa
523 17132 Joga pre deti piatok 14:00 - 14:45 56€ 56€ voľné Prihlásiť sa
536 17133 Vedecké pokusy streda 14:00 - 14:45 66€ 66€ voľné Prihlásiť sa
524 17134 Keramika pondelok 14:00 - 15:00 82€ 82€ voľné Prihlásiť sa
524 17135 Vedecké pokusy pondelok 15:00 - 15:45 82€ 82€ voľné Prihlásiť sa
524 17136 Zdravé varenie útorok 14:00 - 15:30 82€ 82€ voľné Prihlásiť sa
524 17137 Hravá Angličtina pre 1. a 2. triedu útorok 14:00 - 14:45 66€ 66€ voľné Prihlásiť sa
524 17138 Angličtina pre 3. a 4. triedu útorok 15:00 - 15:45 66€ 66€ voľné Prihlásiť sa
524 17139 Logické hry a šach streda 14:00 - 14:45 61€ 61€ voľné Prihlásiť sa
524 17140 Logické hry a šach pre pokročilých streda 14:55 - 15:40 61€ 61€ voľné Prihlásiť sa
524 17141 Divadelná hviezda štvrtok 14:00 - 14:45 61€ 61€ voľné Prihlásiť sa
567 17142 Hravá Angličtina pre 1. a 2. triedu pondelok 14:00 - 14:45 59€ 59€ voľné Prihlásiť sa
567 17143 Angličtina pre 3. a 4. triedu pondelok 15:00 - 15:45 59€ 59€ voľné Prihlásiť sa
567 17144 Vedecké pokusy útorok 15:15 - 16:00 73€ 73€ voľné Prihlásiť sa
567 17145 Keramika streda 14:00 - 15:00 73€ 73€ voľné Prihlásiť sa
567 17146 Krúžovatka 83€ 83€ voľné Prihlásiť sa
649 17147 Naprogramuj si robota pondelok 15:30 - 16:15 88€ 88€ voľné Prihlásiť sa
649 17148 Florbal štvrtok 15:45 - 16:45 62€ 62€ voľné Prihlásiť sa
649 17149 Vedecké pokusy útorok 15:15 - 16:00 71€ 71€ voľné Prihlásiť sa
649 17150 Hra na Flaute pondelok 15:15 - 16:00 73€ 73€ voľné Prihlásiť sa
649 17151 Keramika streda 14:00 - 15:00 71€ 71€ voľné Prihlásiť sa
649 17152 Divadelná hviezda streda 15:00 - 16:00 52€ 52€ voľné Prihlásiť sa
587 17153 Krúžovatka 83€ 83€ voľné Prihlásiť sa
663 17154 Vedecké pokusy pre začiatočníkov štvrtok 13:00 - 13:45 73€ 73€ voľné Prihlásiť sa
663 17155 Vedecké pokusy pre pokročilých - krúžok vhodný pre deti, ktoré chodili na krúžok min. rok, alebo pre deti z 3. a 4 ročníka štvrtok 14:00 - 14:45 73€ 73€ voľné Prihlásiť sa
677 17156 Futbal štvrtok 15:00 - 15:45 80€ 80€ voľné Prihlásiť sa
677 17157 Florbal pre I.stupeň útorok 15:00 - 16:00 80€ 80€ voľné Prihlásiť sa
677 17158 Florbal pre II.stupeň útorok 16:00 - 17:00 80€ 80€ voľné Prihlásiť sa
677 17159 Šport MIX pondelok 15:00 - 16:00 80€ 80€ voľné Prihlásiť sa