Prečo naše krúžky? - Krúžky v škole

Prečo naše krúžky?

Čo by ste o nás mali vedieť?

Organizujeme záujmové krúžky priamo v materských a základných školách. Za štyri  roky nášho pôsobenia sme získali priazeň viac ako 5000 detí a aktuálne pôsobíme na 45tich školách a škôlkach v Bratislave, Chorvátskom Grobe, v Ivanke pri Dunaji a Miloslavove. 

10  Dôležitých informácií pre rodičov:

 01. 

Deti nikam nevozíte

Lektori prídu za deťmi priamo do vašej školy, deti nikam nevozíte.

 02. 

Deti vrátime :)

Lektori si deti vyzdvihnú v ŠKD a po skončení krúžku ich opäť odovzdajú späť pani vychovávateľkám.

 03. 

Odbornosť

Naši lektori sú starostlivo vyberaní, nadšení pre prácu s deťmi a odborne vyškolení

 04. 

Metodiky

Na krúžky máme vlastné metodiky.

 05. 

Široká škála krúžkov

V ponuke máme množstvo umeleckých, edukačných, jazykových i pohybových krúžkov.

 06. 

Informácie e-mailom

Po každej lekcii posielame rodičom e-mail s informáciami o činnosti dieťaťa na krúžku.

 07. 

Priateľné ceny

Základná cena krúžkov je 41 EUR za 13 lekcií, cena sa môže navýšiť o materiál/pomôcky alebo prenájom priestorov v škole.

 08. 

Bezpečnosť zaručená

Na krúžkoch zabezpečujeme maximálnu bezpečnosť a dodržiavame hygienické opatrenia. 

 09. 

Individuálny prístup

Vyučovanie prebieha v malých skupinkách a s individuálnym prístupom.

 10. 

Kamarátska atmosféra

Lekcie prebiehajú hravou formou, s modernými pomôckami v kamarátskej atmosfére.

Kedykoľvek nás kontaktujte, pokiaľ budete chcieť zorganizovať záujmové krúžky na vašej škole, odporučiť vhodnú aktivitu pre vaše dieťa, prihlásiť sa do výberového konania na pozíciu lektor/ka, alebo odpovedať na akúkoľvek otázku o krúžkoch.