Darujte nám 2% - Krúžky v škole

Darujte nám 2%

Darujte 2% zo svojich daní nášmu OZ Krúžky v škole

Našimi aktivitami podporujeme záujmy detí a meníme ich budúcnosť, lebo „DETI SÚ 15% NAŠEJ POPULÁCIE, ALE 100% NAŠEJ BUDÚCNOSTI."

Údaje o nás:

Obchodné meno/Názov: Krúžky v škole 

Sídlo: Miletičova 16, 82108 Bratislava 

Právna forma: Občianske združenie 

IČO: 42412421

Tlačivo na poukázanie 2% daní: 2% pre OZ Krúžky v škole

Potrebujeme vaše 2%: 

Pandémia COVID 19 negatívne ovplyvnila naše aktivity a často boli krúžky prerušované a mohli byť iba online formou. Hľadáme nové formy a snažíme robiť všetko preto, aby sme vytrvali a naďalej prinášali deťom radosť, zábavu, chuť spoznávať nove veci a vzdelávať sa. Vaše 2% nám pomôžu vylepšovať a rozširovať naše vzdelávacie aktivity pre deti.

Ako nám pomôžu vaše 2% z dane:

Vaše 2% z dane využijeme na nákup pomôcok /tablety, mobilné dáta, kamery, mikrofóny/, ktoré nám pomôžu flexibilne sa prispôsobiť zmenám a zo dňa na deň prejsť na online alebo hybridné krúžky. Aj deti, ktoré ostanú v karanténe,  budú môcť byť v kontakte so svojimi kamarátmi a zo svojej detskej izby ostanú súčasťou našich krúžkov.

POSTUP 

1. Do 15. 2.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (tlačivo Vám dá zamestnávateľ).

2. Po vykonaní zúčtovania ho zároveň požiadajte, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za minulý rok

3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre našu  organizáciu - 2% pre OZ Krúžky v škole

4. Do 31.3.2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. 

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

Ako darovať 3% z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre ľubovolnú neziskovú organizáciu najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu. 

Pomôžte nám aj inak:

V prípade záujmu môžete podporiť našu organizáciu aj dobrovoľným príspevkom. Bližšie informácie nájdete tu - pomôžte nám 

 

Ďakujeme za vašu podporu!