Darujte nám 2% - Krúžky v škole

Darujte nám 2%

Darujte 2% zo svojich daní nášmu OZ Krúžky v škole

Pomôžte nám meniť budúcnosť, lebo „deti sú 15% našej populácie, ale 100% našej budúcnosti.“

Údaje o nás:

Obchodné meno/Názov: Krúžky v škole 

Sídlo: Miletičova 16, 82108 Bratislava 

Právna forma: Občianske združenie 

IČO: 42412421

Tlačivo na poukázanie 2% daní:  Krúžky v škole

Prečo potrebujeme vaše 2% viac ako kedykoľvek predtým: 

Pozrite si naše video.  

Tento školský rok 2021/2022 je výnimočný. V septembri sme urobili všetko preto, aby sme mohli spustiť naše krúžky s dodržaním všetkých bezpečnostných opatrení. Napriek našej snahe sa pandemická situácia vyvinula v neprospech nás. Rešpektujúc všetky opatrenia sme výučbu našich krúžkov museli zastaviť. Aj keď sa snažíme ponúknuť náhradu výučby v online priestore, naše náklady v súčasnosti nevieme pokryť. Každé 2% sú preto pre nás dôležité, aby sme nový školský rok vedeli rozbehnúť. 

Ako využijeme vaše 2% z dane:

Vaše 2% z dane využijeme na nákup nových pomôcok, vydávanie nových metodík, ktoré budú môcť deti využívať na našich krúžkoch. Zameriavame sa na inovatívne, moderné vzdelávanie detí prostredníctvom mimoškolských krúžkov a aktivít.

POSTUP 

1. Do 15. 2.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (tlačivo Vám dá zamestnávateľ).

2. Po vykonaní zúčtovania ho zároveň požiadajte, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za minulý rok

3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre našu  organizáciu - Vyhlasenie o poukazani dane 2% - Kruzky v skole.pdf

4. Do 31.3.2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2021 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. 

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2021 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

Ako darovať 3% z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2020 dobrovoľnícku činnosť pre ľubovolnú neziskovú organizáciu najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu. 

Pomôžte nám aj inak:

V prípade záujmu môžete podporiť našu organizáciu aj dobrovoľným príspevkom. Bližšie informácie nájdete tu - pomôžte nám 

 

Ďakujeme za vašu podporu!