Výhody pre vaše školy - Krúžky v škole

Výhody pre vaše školy

Čo by ste o nás mali vedieť?

Pre vašu materskú alebo základnú školu zorganizujeme záujmové krúžky, aké si budete priať. Môžete si vybrať ľubovoľný počet krúžkov.

Podľa vašich požiadaviek zabezpečíme:

   

NÁBOR DETÍ

Samostatne zorganizujeme nábor detí. Deťom jednotlivé krúžky predstavíme, aktívne komunikujeme s ich rodičmi a ponúkame jednoduché online prihlásenie detí do krúžkov.

   

PRENÁJOM PRIESTOROV = PENIAZE PRE ŠKOLU

Prenajmeme si vašu triedu, alebo telocvičňu, prípadne vám zaplatíme sponzorský dar.

   

STÁLI A PREVERENÍ LEKTORI

Spolupracujú s nami preverení a vyškolení lektori s potrebným vzdelanim, na ich prácu celý školský rok dozerajú odborní metodici

   

STAROSTLIVOSŤ O RODIČOV

Rodičov informujeme každý týždeň emailom o činnosti ich detí na krúžku.

   

LEKCIE NEODPADÁVAJÚ

Zabezpečujeme zástupy v prípade, že lektor ochorie. V prípade odpadnutia lekcie, všetky nahradíme predĺžením lekcií.

TU   je prehľad všetkých našich PARTNERSKÝCH ŠKÔL, neváhajte sa ich opýtať ako sú s nami spokojní.


Dôležité fakty o nás:

   

MEDAILA MINISTRA ŠKOLSTVA

Od ministra školstva sme získali významné ocenenie – medailu za mimoriadnu pedagogickú činnosť.

   

Ocenenie NADÁCIE ORANGE

Od nadácie Orange sme získali 3. miesto v kategórií Vzdelávanie

   

TRADÍCIA A SPOĽAHLIVOSŤ

Už 21 rokov sa staráme o zmysluplné prežitie voľného času detí po celej Českej republike. Na Slovensku pôsobíme od roku 2014 a sme lídrami v tomto odvetví, čo nás zaväzuje a neustále ženie dopredu. Napriek tomu, že sa staráme o tisíce detí, veľmi nám záleží na spokojnosti každého jedného chlapčeka a dievčatka v našich krúžkoch.

   

DOSTUPNÁ CENA KRÚŽKOV

Sme presvedčení, že zmysluplné trávenie voľného času si zaslúži každé dieťa a preto väčšina našich krúžkov stojí 41€ na polrok.

   

MALÉ SKUPINKY

Krúžok otvárame už pri 8 prihlásených deťoch (Flautu pri 5 prihlásených). V prípade väčšieho záujmu otvárame ďalšiu skupinu

   

INFORMAČNÝ EMAIL PRE RODIČOV

Našich lektorov starostlivo vyberáme a väčšina z nich pre nás dlhodobo pracuje. Činnosť lektorov vedú a kontrolujú odborní metodici. Na kvalitu krúžkov dohliadame vďaka interným hospitáciám. O ich výsledkoch v prípade potreby danú školu informujeme.

   

ZODPOVEDNOSŤ JE NA NÁS

Za deti máme po celú dobu zodpovednosť, od vyzdvihnutia detí od pani učiteľky až po odovzdanie rodičom. Sme riadne poistení.

   

NAŠA UNIKÁTNA METODIKA

Vytvárame a vydávame vlastné metodické knihy a pomôcky. Investujeme do rozvoja nových záujmových odborov ako napríklad krúžok Vedecké pokusy pre deti, Programátorský krúžok, Angličtina pro deti, Keramika a ďalšie.

   

ZÁROBOK A SPOLUPRÁCA PRE VAŠICH UČITEĽOV

Naše krúžky môžu vyučovať aj učitelia vašej kmeňovej školy (zadarmo ich vyškolíme podľa našej metodiky). Zarobiť si môžu až 12€/h.

   

INDIVIDUÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Vychádzame vždy v ústrety vašim individuálnym prianiam a požiadavkám, prípadné pripomienky a návrhy riešime okamžite. Robíme všetko pre spokojnosť škôl, rodičov, ale predovšetkým pre spokojnosť detí. V našom pedagogickom zbore je rada odborníkov, ktorí sú zameraní na rôzne odvetvia, preto ak máte záujem o krúžok, ktorý v našej ponuke nie je, radi ho vo vašej škole zorganizujeme.