• Ako môžem prihlásiť svoje dieťa na krúžok? 

Vaše dieťa môžete na krúžok prihlásiť do 20.9.2021 priamo tu https://www.kruzkyvskole.sk/pre-rodicov/prihlaska. Stačí si vybrať školu, krúžok a vyplniť potrebné údaje v prihláške. Kvôli zákonu GDPR iná forma prihlasovania, nie je u nás akceptovaná. 

 • Ako vybrať správny krúžok pre dieťa?

Ponuku našich krúžkov, ich obsahovú náplň a to, či sa krúžok nachádza na vašej škole nájdete tu  https://www.kruzkyvskole.sk/kruzky. Pomocníkom pri výbere krúžku Vám môže byť aj náš blog  https://kruzkyvskole.sk/blog/clanok/ako-vybrat-spravny-kruzok-pre-dieta

 • Kedy krúžok začne? 

S výučbou krúžkov začíname v školskom roku 2021/2022 v priebehu októbra. Každému pošleme individuálny e-mail s presným termínom začatia. Predbežný plánovaný začiatok je v týždni od 4.10.2021. 

 • Kedy mi príde informácia či sa krúžok na škole otvára? 

Krúžok na škole otvárame, ak sa naplní minimálny počet detí v skupinke - 8. E-mail  "POTVRDENIE O PRIJATÍ" Vám pošleme začiatkom októbra. Prihlasovanie na krúžky trvá do 20.9.2021. Po tomto termíne budeme spracovávať všetky podklady a posielať postupne informácie a potvrdenia na e-maily. 

 • Kedy mám krúžok uhradiť? 

Až po obdržaní mailu s názvom "POTVRDENIE O PRIJATÍ", najneskôr po prvej odučenej lekcií. 

 • Čo ak sa môjmu dieťaťu na krúžku nebude páčiť? 

Prvá lekcia je skúšobná. Ak po prvej lekcii príde dieťa s tým, že na krúžok nechce chodiť, z krúžku Vás bezplatne odhlásime. Ak sa dieťaťu na krúžku nebude páčiť v priebehu nasledujúcich lekcií umožňujeme presun na iný krúžok, ktorý máme v ponuke.

 • Prijímate vzdelávacie poukazy? 

Nie, nie sme poberatelia vzdelávacích poukazov. Ako občianske združenie tieto poukazy prijímať zo zákona nemôžeme. 

 • Môžem prihlásiť svoje dieťa na školu, ktorú nenavštevuje? 

V súvislosti s opatreniami momentálne nie je možné, až do odvolania. /po skončení opatrení, to je možné. Stačí do poznámky v prihláške uviesť, že nie ste žiakom danej základnej školy a náš lektor si vaše dieťa bude vyzdvihovať na vrátnici. Prihlásenie na krúžok v inej materskej škôlke alebo v súkromnej základnej škole nie je možné./

 • Kde mám voziť svoje dieťa na krúžok? 

Dieťa na krúžky nikam nevozíte. Ak je žiakom školy, kde sa krúžky priamo organizujú tak stačí vyplniť prihlášku na našom webe www.kruzkyvskole.sk a naši lektori si už vaše dieťa vyzdvihnú v družine /ak nechodíte do družiny tak na vrátnici/. Po skončení krúžku lektor deti vracia späť do družiny, kde si ho prevezmú pani vychovávateľky.   

 • Koľko lekcií odučíme v priebehu školského roka? 

Za jeden polrok odučíme 13 lekcií. Všetky lekcie sú dopredu stanovené a je podľa toho určená cena krúžku. Až keď sú všetky dohodnuté lekcie odučené, začíname s druhým polrokom. V prípade, že sa nestihnú do konca školského roka odučiť všetky stanovené lekcie, peniažky na konci školského roka vraciame. Odpadnuté lekcie nahrádzame predĺžením lekcií o 15 min, alebo predlžujeme krúžkový polrok, tak aby všetky lekcie boli odučené. 

 • Aké pomôcky potrebuje dieťa na krúžok? 

Tu - Pomôcky na krúžky.pdf nájdete všetky potrebné informácie. 

 • Ako môžem kontrolovať priebeh lekcií? 

Po každej lekcii Vám bude chodiť mail s informáciou o činnosti na krúžku. Budete mať tak prehľad čo sa na každej lekcii preberalo a koľko lekcií prebehlo. 

 • Vraciate poplatok v prípade choroby dieťaťa? 

Peniaze nevraciame. V prípade, že je vaše dieťa na krúžku neprítomné z dôvodu choroby 4 a viac krát za sebou, prevedieme vám alikvotnú časť financií za neabsolvované hodiny do nasledujúceho platobného obdobia na základe vašej žiadosti a lekárskeho potvrdenia.

 • Musím vyplniť prihlášku aj v druhom polroku?  

Nie. Prihláška z prvého polroka je automaticky platná aj v druhom polroku. Ak v druhom polroku nechcete krúžok navštevovať, je potrebné nám poslať e-mail so žiadosťou o odhlásenie. 

 • Čo v prípade Covid-19?  

Na krúžkoch zabezpečujeme maximálnu bezpečnosť a dodržiavame hygienické opatrenia. 

V prípade mimoriadnych okolností nezapríčinených spoločnosťou OZ Krúžky v škole /napr. Covid 19/, ktoré neumožňujú štandardnú výučbu, si OZ Krúžky v škole vyhradzuje právo poskytovať lekcie v online forme /ide o krúžky: Vedecké pokusy, Keramika, S výtvarnou okolo sveta, Hip hop a všetky tance, Joga, Angličtina, Divadlo a dramatika, Hra na flautu, Krúžovatka, Počítače/,  ktorá sa považuje za rovnocennú náhradu a poplatok za zaplatené lekcie sa nevracia.

Ku krúžkom /ide o krúžky: Naprogramuj si robota, Atletika, Florbal, Šport mix - loptové hry, Bojové športy, Šach, Futbal, Varenie/, kde neposkytujeme online formu výučby sa poplatok presúva na druhý polrok

V prípade, že nebudete chcieť online výučbu alebo presun poplatku a chcete si zabezpečiť vrátenie ceny krúžku /od ceny krúžku sa odrátavajú odučené lekcie/, môžete si krúžok poistiť. Suma poistného je 6 EUR. Poistné sa platí naraz spolu s cenou krúžku. V tomto prípade bude poplatok za neodučené lekcie na konci školského roka vrátený na účet.