Krúžovatka – objavte nadanie vášho dieťaťa - Krúžky v škole

Krúžovatka – objavte nadanie vášho dieťaťa

09.08.2020

Má vaše dieťa viac záujmov a nevie sa rozhodnúť, ktorému by sa chcelo naplno venovať?  Ponúkame vám jedinečný krúžok – KRÚŽOVATKU.

  • Na čo všetko sa dieťa môže tešiť na Krúžovatke?

Krúžovatka otvára dvere do sveta krúžkov, záujmov a talentu. Dieťa si počas školského roka vyskúša niekoľko krúžkov z rôznych oblastí. Môže sa tešiť na objavovanie nového, našich priateľských a šikovných lektorov a zábavu.

  • Aké konkrétne krúžky si dieťa vyskúša? 

Dieťa si vyskúša aktivity zo 7 najobľúbenejších krúžkov: vedecké pokusy, keramika, s výtvarnou okolo sveta, hra na flautu, naprogramuj si robota, joga a hip hop/moderný tanec.

  • Čo je cieľom Krúžovatky? Prečo je pre dieťa užitočná? 

Cieľom je, aby deti „ochutnali“ oblasti umenia, vedy či pohybu a zisťovali, čo ich baví a z čoho majú radosť. Objavovanie vnímame ako dôležité pre rozvoj dieťaťa. Pomáha mu nájsť aktivity, ktorým sa chce venovať aj v budúcnosti. Krúžovatka je pomôckou či štartérom v tomto objavovaní.

  • Ako spoločne s dieťaťom objaviť, čo ho baví a v čom po Krúžovatke pokračovať?

Odporúčame rodičom, aby svoje deti pozorovali a aby sa s nimi rozprávali a pýtali sa ich, ktoré aktivity sa im páčili, čo ich zaujalo, pri čom sa cítili dobre. Rozhovor sa môže stať odrazovým mostíkom pri výbere krúžku na ďalší školský rok.

  • Pre aké deti je vhodná a kde sa môžem prihlásiť?

Krúžovatka je vhodná pre všetkých zvedavcov alebo pre deti z prvého stupňa ZŠ, ktoré zatiaľ nevedia, aký krúžok by chceli navštevovať. Prihlásiť sa dá veľmi jednoducho tu https://kruzkyvskole.sk/kruzok/kruzovatka