Krúžovatka otvára bránu do krúžkového sveta. Počas školského roka si na krúžovatke deti vyskúšajú aktivity zo 7 krúžkov: vedecké pokusy, keramika, s výtvarnou okolo sveta, hra na flautu, naprogramuj si robota, joga či hip hop a moderný tanec. 

Počas 4 lekcií z každého krúžku sa oboznámia zo základmi z každej oblasti. 


1) Vedecké pokusy: Deti sa na krúžku zoznámia s tajomstvami prírody, sami si vyskúšajú prácu s laboratórnymi pomôckami a zabavia sa pri vedeckých pokusoch. Deti sa hravou formou oboznámia s chémiou, fyzikou aj zemepisom.

2) Keramika: Deti naučíme modelovať z keramickej hliny, naučia sa rôzne techniky práce s hlinou a rozvinú si výtvarné cítenie, sústredenosť, fantáziu a jemnú motoriku prstov. 

3) S výtvarnou okolo sveta: S deťmi precestujeme s prstom na mape časť sveta. Každá krajina je niečím výnimočná. Deti prostredníctvom rôznych výtvarných techník budú spoznávať výnimočnosť každej z nich. Na lekciách výtvarnej si rozvinú svoje estetické vnímanie sveta, fantáziu, tvorivosť, manuálnu zručnosť, sústredenie, talent a chuť tvoriť.

4) Hra na flaute: Flauta je pre deti prvým najjednoduchším hudobným nástrojom, ktorý pozitívne pôsobí na zdravie dýchacieho ústrojenstva, motoriku prstov a predovšetkým deti skamaráti s hudbou. Deti sa naučia niekoľko prvých hmatov na flautu a skamarátia sa s notami, hudobným nástrojom a hudbou. 

5) Naprogramuj si robota: Deti naučíme základy programovania s využitím malého robota, ktorý je programovateľný farebnými kódmi aj bez použitia počítača. Deti sa naučia programovať robota tým, že spoločne budú riešiť rôzne úlohy a problémy. 

6) Joga: Deti naučíme základné jogové pozície, ktoré sú prospešné pre ich zdravie, podporujú správne držanie tela, krvný obeh, posilňujú imunitný systém. Naučíme ich správne dýchať, relaxovať a precvičovať celé telo.

7) Hip hop a moderný tanec: Deti získajú všestranný tanečný rozhľad a naučia sa základným hip hopovým krokom. Spoločne si vytvoria aj malú tanečnú choreografiu.