Ako povzbudiť deti, aby mali otvorené mysle? - Krúžky v škole

Ako povzbudiť deti, aby mali otvorené mysle?

09.26.2022

Skúšať nové veci, stretávať sa s odlišnými názormi, byť svedkami rôznych kultúr a zvykov je súčasťou života. Niektorí z nás odlišnosti zvládajú a akceptujú lepšie ako druhí, ale je jasné, že by sa nám všetkým žilo lepšie, keby sme boli otvorenejší a tolerantnejší.

Dospelí hrajú v otváraní myslí detí obrovskú rolu. Niekedy si ani neuvedomujeme, ako veľmi naše deti a ich názory ovplyvňujeme. Iba z detí s otvorenými mysľami môžu vyrásť slušní, láskaví a tolerantní dospelí.

Čo je otvorená myseľ, tolerancia a inklúzia?

Mať otvorenú myseľ znamená byť ochotný vypočuť si a akceptovať odlišné názory od tých vlastných. Ľudia s otvorenými mysľami sa snažia pochopiť, prečo sa niekto správa, ako sa správa, chcú sa učiť a skúšať nové veci.

Tolerantní ľudia sú tí, ktorí si tieto odlišné názory a postoje vypočuli a nesnažia sa proti ním bojovať. Nemusia s nimi súhlasiť, ale sú ochotní ich akceptovať.

Inklúzia, teda začlenenie, je zahrnutie všetkých skupín ľudí do celku. Bez ohľadu na ich názory, rasu, pohlavie, postihnutie či akékoľvek znevýhodnenie sú všetci začlenení a rovnocenní.

Prečo je dôležité vychovať tolerantné deti?

Odpoveď na túto otázku je jednoduchá – ak bude každý z nás zhovievavý, znášanlivý, úctivý a vychová tolerantné deti s otvorenou mysľou, všetci si budeme rovní a svet bude lepší.

To je však nereálna predstava, no k takej spoločnosti môžeme svojou snahou prispieť. Deti, ktoré sa už odmalička naučia rešpektovať druhých, byť tolerantní voči odlišným názorom a snažiť sa začleniť aj tých, ktorí sú iní, urobia tento svet krajším. Prirodzene sa z nich stanú dospelí s otvorenými mysľami a životom ich bude sprevádzať menej predsudkov a hnevu.

Ako povzbudiť otvorenú myseľ u detí

  1. Buďte im vzorom

Deti prirodzene kopírujú správanie a názory dospelých, preto je dôležité, aby sme im boli tým správnym vzorom. Sami si môžete cvičiť otvorenú myseľ a toleranciu voči druhým. Dieťa by z vašich úst určite nemalo počuť nadávky, rasistické poznámky či negatívne komentáre namierené na druhých.

  1. Cestujte a objavujte iné kultúry

Slovensko nie je krajinou rôznych národností a kultúr, preto naše deti nie sú denne vystavené iným náboženstvám, zvykom a kultúram tak, ako napríklad anglické či americké deti. Cestovanie vie byť finančne aj časovo náročné, ale ak sa vám podarí cestovať, využite návštevu iných krajín na spoznávanie kultúr národov sveta.

Sledovať, ako ľudia žijú v iných krajinách, je nielen zaujímavé, ale aj veľmi náučné. Vidieť z prvej ruky zvyky, ceremónie, denný život, rozličné jazyky, vône a farby vašemu dieťaťu dá veľa cenných zážitkov a vedomostí. A práve v iných krajinách možno zažije, aké to je, keď on je ten, ktorý je odlišný. Tak bude vedieť pochopiť lepšie tých, ktorí sú odlišní v jeho krajine, škole či inom priestore.

  1. Učte sa spolu o rôznych postihnutiach a chorobách

Je veľmi jednoduché niekoho odsúdiť za jeho správanie alebo výzor bez toho, aby sme o ňom niečo vedeli. Buďte dieťaťu dobrým vzorom a učte sa spolu o rôznych ochoreniach a ich prejavoch. Keď sa s nimi potom stretnete, bude pre vás oboch jednoduchšie pochopiť znaky a správanie človeka trpiaceho tou-ktorou chorobou.

Napríklad Tourettov syndróm môže mať za následok rôzne tiky či dokonca vykrikovanie slov mimo vôle pacienta. Ľudia, ktorí kokcú, často ocenia, ak ich vety necháte dokončiť a trpezlivo čakáte, kým povedia, čo chcú. Autisti bývajú niekedy tak úprimní, až sa nám to môže zdať príliš ostré a neslušné. Predtým, ako sa urazíte alebo ich budete súdiť, skúste si o ich ochorení čo-to naštudovať alebo sa ich rovno spýtať. 

  1. Rozprávajte sa o správnom aj nesprávnom chovaní

Ak vaše dieťa urobí niečo, čo by nemalo, nezahriaknite ho a radšej mu vysvetlite, prečo je to správanie nevhodné. Tento bod nadväzuje na ten predchádzajúci, keďže na vysvetlenie je dôležité vedieť viac o ochorení či odlišnosti človeka.

Môže sa napríklad stať, že sa vaše dieťa bude otvorene vysmievať spolužiakovi, ktorý je na vozíčku. Skúste mu vysvetliť, prečo ten vozíček potrebuje a ak jeho ochorenie nepoznáte, všeobecne a s pokojom vysvetlite, že v každom prípade vysmievanie nie je správne. Naopak, ak si zo strany dieťaťa všimnete obdivuhodné správanie voči niekomu odlišnému, pochváľte ho.

  1. Naučte ich pýtať sa správne otázky

Mnoho nevidiacich sa zhodne na tom, že nemajú radi, ak im niekto bez opýtania pomáha. Napríklad ich cudzí človek pri priechode pre chodcov schytí za rameno a bez slova potiahne na druhú stranu cesty. Určite by vám povedali, že by radšej prijali, keby sa ich okoloidúci najprv aspoň spýtali.

Práve toto je skvelý príklad, prečo by sa deti mali naučiť pýtať správne otázky. K nevidiacemu môže pristúpiť a opatrne sa opýtať, či potrebuje pomoc pri prechode cez cestu. Koktajúceho kamaráta sa môže spýtať, či by prijal, ak by mu pomohol dokončiť vetu alebo radšej trpezlivo počkal. Ak dostane odpovede na tieto otázky a bude ochotný ich akceptovať, naučí sa niečo nové a jeho myseľ sa znova o niečo viac otvorí.

  1. Povzbuďte ich k priateľstvu s odlišnými deťmi

Ako najlepšie si otvoriť myseľ a naučiť sa byť tolerantný? No predsa, ak budete s odlišnými názormi a ľuďmi čo najviac v kontakte. Ak sa vaše dieťa zblíži s deťmi, ktoré sú niečím odlišné, nájde aj to, čo majú spoločné – a to je jeden z predpokladov pre vzájomný rešpekt, toleranciu a priateľstvo.

  1. Podporujte vaše dieťa v jeho individualite

Možno aj vaše dieťa sa niečím líši – takmer určite sa nájde niečo, čím je iný od ostatných. A to je skvelé! Bola by to predsa nuda, ak by sme boli všetci rovnakí. Povzdbuďte ho v jeho odlišnostiach a pomôžte mu z nich urobiť silné stránky. Možno to povzdbudí jeho samého, aby takto motivoval druhých.

  1. Naučte ho byť dobrým poslucháčom

Keď sa dieťa naučí pýtať správne otázky, musí byť pripravené vypočuť si na ne odpovede. Naučte ho, ako byť dobrým poslucháčom. Nemal by sa nahnevať a rýchlo reagovať, keď bude počuť niečo, čo sa mu nepáči alebo s čím nesúhlasí. Byť dobrým poslucháčom znamená skutočne a trpezlivo počúvať a nemyslieť pri tom na to, čo chceme odpovedať.

  1. Ukážte mu, ako sa zachovať pri šikane druhých

Šikana u detí býva problémom často vtedy, keď je šikanované dieťa niečím odlišné. Nezáleží na tom, či je inej rasy, vzrastu alebo má postihnutie. Vysvetlite vášmu dieťaťu, ako sa zachovať, ak bude sám šikanovaný alebo bude svedkom šikany na druhých.

  1. Povzbuďte logické myslenie

Otvorená myseľ a logické myslenie idú ruka v ruke. Rasisti sú príkladom nedostatku logického myslenia. Podľa nich totiž znamená, že ak jeden človek určitej rasy urobil niečo zlé (napríklad kradol alebo niekomu ublížil), robí to tak každý ďalší človek tej istej rasy.

Nedovoľte, aby vaše dieťa rozmýšľalo rovnako. Povzbuďte ho v analyzovaní faktov, kladení otázok a vyhodnocovaní informácií predtým, ako urobí nejaký záver.

Byť dieťaťu oporou a poskytnúť mu bezpečný priestor je veľmi dôležité, ak chceme vychovať človeka s otvorenou mysľou. Spoločne sa učte, pýtajtek sa a pracujte na empatii aj logickom myslení.


Článok pre Krúžky v škole pripravila:  Veronika Gomez Skopalová