PRIHLASOVANIE:

Prihláška 

OPIS KRÚŽKU:

 •  Vo výtvarnom krúžku deťom otvárame cestu k výtvarným skúsenostiam – zoznámia sa s rôznymi technikami a materiálmi a naučia sa ich sami používať.
 •  Na krúžku je deťom daný dostatočný priestor a čas pre rozvoj ich tvorivosti. Výsledky tvorivých prác odrážajú individualitu deti a často odkrývajú ich osobitné vyjadrovacie schopnosti. 

Každý týždeň sa venujeme inej téme a technike:

 • Téma: Príprava na cestu
  Technika: strihanie a lepenie, koláž, kresba, kompozícia
 • Téma: Detektív vo Veľkej Británii
  Technika: kresba, detail, zväčšenie
 • Téma: Jaskyne v Slovinsku
  Technika: lepenie, vrstvenie, kresba uhlím
 • Téma: Turecko – kódex pre sultána
  Technika: kolorovaná kresba, miniatúra
 • Téma: Irán a keramické dlaždice
  Technika: geometrické tvary ako základ dekoratívneho umenia a abstrakcie, symetria
 • Téma: Páv z Indie
  Technika: maľba temperou, priestorový objekt
 • Téma: Tibetská mandala
  Technika: práca s plochou, symetria
 • Téma: Čínsky drak
  Technika: maľba temperou na veľký formát
 • Téma: Japonská kaligrafia a tušová maľba
  Technika: tušová maľba
 • Téma: V Chorvátsku pri mori
  Technika: skladanie papiera

Ako to funguje? 

 • Online výučbu realizujeme prostredníctvom platformy GOOGLE MEET.
 • Raz do týždňa vo vybranom čase sa stretne vaše dieťa s našim lektorom online.
 • Pri online krúžkoch používame materiály, ktoré máte doma. Je potrebné mať pripravené na lekciu: vodové farby, temperové farby, pastelky, ceruzku, výkres/papier, nožnice, farebný papier... 

Výhody online výučby:

 • Vzdelávanie a zábava v bezpečí domova.
 • Kontakt s rovesníkmi s rovnakými záujmami.
 • Lekcie zvládne dieťa samo s naším lektorom, a tak sa rodičia môžu venovať iným povinnostiam.

Prihlásenie:

Kliknúť tu: Prihláška