V pondelok 5.10.2020 začíname s našimi krúžkami. Ale pozor, na niektorých školách sme museli začiatok presunúť. Presné informácie k jednotlivých školám a krúžkom nájdete tu - ZAČIATOK KRÚŽKOV NA JEDNOTLIVÝCH ŠKOLÁCH.xlsx


OZ Krúžky v škole