Milí rodičia, 


chceli by sme Vás informovať, že s krúžkovou činnosťou fungujeme na nasledovných školách:

ZŠ Pavla Marcelyho 

ZŠ Ružová dolina 

ZŠ Ostredková 

ZŠ Kulíšková 

ZŠ Vrútocká

ZŠ Turnianska 

ZŠ Tupolevova

EZŠ Palisády 

ZŠ Pankúchova 

ZŠ Za Kasárňou 

Spojená škola sv. Uršule

SZŠ Wonderland

MŠ Mamy Margity 

MŠ Novohorská 

MŠ Odborárska 

CVČ Trenčín 

SMŠ Pressburg Montessori 

Park Inspiro 

ZŠ Karloveská

ZŠ Dudova

MŠ Šuňavcova

ZŠ Odborárska

ZŠ Malokarpatské námestie 

ZŠ Černyševského /od 31.1.2022/

MŠ Medená /od 1.2.2022/

ZŠ Rajčianska /od 4.2.2022/ 

MŠ Javorova Alej/ MŠ Javorova Alej - Rubínova /od 7.2.2022/

ZŠ Nevädzová /od 8.2.2022/

ZŠ Riazanská /od 9.2.2022/


Na ostatných školách zostávajú krúžky naďalej pozastavené. Hneď ako dostaneme povolenie zo škôl, že s krúžkami môžeme začať, budeme Vás informovať mailom. 


ĎAKUJEME za porozumenie a tešíme sa na deti už teraz. 


OZ Krúžky v škole