Domáce úlohy urobené, izba uprataná... a čo teraz? Za bežného chodu, by sme poobedia trávili s našimi krúžkami. A prečo by sme tak nemohli robiť aj teraz? 

Rozhodli sme sa pomôcť všetkým rodičom, ktorí teraz v rámci karantény trávia čas doma so svojimi deťmi. Špeciálne pre túto situáciu pre vás „otvárame“ niektoré naše krúžkové metodiky. Deti tak budú svoj voľný čas tráviť zmysluplne, rodičia si v prípade záujmu môžu vyskúšať rolu lektora a zároveň zažijete spoločne veľa zábavy. 


Čo si tak dnes spoločne zašportovať?  V dnešnej časti pre Vás otvárame metodiku z krúžku Atletika pre deti. 


7. diel - ATLETIKA PRE DETI 


Dôležité je rozloženie lekcie:


1) Úvodná časť – venujte sa cca 10 minút aktívnej rozcvičke 

 • Malá žabka – drep s výskokom na natiahnutie stehenných svalov 
 • Bocian – pritiahnutie kolien na hruď v stoji.
 • Had – plazenie sa po zemi a zdvíhanie na rukách 
 • Holub – behanie s rukami v bok 
 • Koník – skákanie doprava a doľava


2) Hlavná časť – 

 • Opičia dráha – pripraviť pre deti dráhu, taká ktorú Vám dovolia vaše domáce priestory (behanie, skákanie, hádzanie, štafeta, použitie švihadla, hula hopov, lopty). 
 • Hra na autá – vytvoríme si krúžky z kartónov – volant a krúžok na červenom a zelenom papieri. Dieťa chodí po izbe s volantom v ruke. Keď zdvihnete červený krúžok, dieťa sa musí zastaviť. Ak zdvihnete zelený, dieťa sa opäť dá do pohybu. Do priestoru môžete dať prekážky (plyšových medvedíkov, stoličku, stôl..). Dieťa postupne musí obísť všetky prekážky a dostať sa do cieľa. Môžete pritom striedať chôdzu, beh, preskoky.. 
 • Hlava, ramená, kolená a palce – rodič hovorí tieto časti teľa a dieťa ich ukazuje oboma rukami. Rozprávanie a ukazovanie sa postupne zrýchľuje. Postupne sa môžu aj meniť časti tela 
 • Srdce – dieťa si ľahne na zem a položí ruku na srdce. Počúva rytmus svojho vlastného srdca. Na povel „skáčeme“, dieťa vyskočí a skáče ako žabka, alebo behá po miestnosti. Potom si znovu ľahne na zem a počúva svoje srdce. Môžete aj viac krát opakovať


3) Záverečná časť – vydychovanie, strečing a ponaťahovanie 

 • Maľovanie nohami – sedíme na zadku, rukami podopierame telo a nohami vo vzduchu maľujeme čísla, písmena, obrázky, čo je pre deti zaujímavejšie
 • Semafor – najskôr robíme s oboma rukami rovnaký pohyb, potom na pokyn dáme ruky do pohybu rôznym smerom 
 • Mačka – dáme sa do pozície mačky, ukľudníme telo a svaly a ukončíme lekciu