Z dôvodu nariadení v súvislosti s COVID – 19 sme prijali potrebné hygienické opatrenia na našich krúžkoch:

 • Počas výučby dbáme na pravidelné vetranie priestorov 
 • Naši lektori majú počas celej doby výučby ochranné rúško 
 • Deti majú rúška počas výučby, ak si to vyžadujú opatrenia stanovené ministerstvom školstva
 • Deti a lektori majú zakázanú konzumáciu jedál. Povolené sú nápoje s podmienkou dodržiavania dostatočných odstupov
 • Dodržiavame limit v skupinke max. 15 detí
 • Naši lektori po vstupe do triedy zabezpečia dezinfekciu rúk seba a všetkých deti 
 • Naši lektori dbajú na aktuálny zdravotný stav deti počas celej krúžkovej hodiny 
 • V prípade podozrenia na šírenie ochorenia Covid-19 kontaktujeme školu a všetkých rodičov, ktorých deti boli na krúžku
 • Každý náš lektor pred začiatkom školského roka odovzdáva v OZ Krúžky v škole vyhlásenie o bezinfekčnosti 
 • Žiadame rodičov, aby v prípade zvýšenej teploty dieťaťa alebo niektorého člena rodiny neposielali dieťa na krúžok a informovali o tom OZ Krúžky v škole
 • Žiadame rodičov, aby dodržiavali zákaz zotrvania na krúžku. Otvorené hodiny pre rodičov sú zrušené, až do odvolania. 
 • Vystúpenia, turnaje a iné hromadné krúžkové akcie sú pre školský rok 2020/2021 zrušené do odvolania.