PRIHLASOVANIE:

Prihláška

OPIS KRÚŽKU:

  •  Vo výtvarnom krúžku deťom otvárame cestu k výtvarným skúsenostiam – zoznámia sa s rôznymi technikami a materiálmi a naučia sa ich sami používať.
  •  Na krúžku je deťom daný dostatočný priestor a čas pre rozvoj ich tvorivosti. Výsledky tvorivých prác odrážajú individualitu deti a často odkrývajú ich osobitné vyjadrovacie schopnosti. 


Ako to funguje? 

  • Online výučbu realizujeme prostredníctvom platformy GOOGLE MEET.
  • Raz do týždňa vo vybranom čase sa stretne vaše dieťa s našim lektorom online.
  • Pri online krúžkoch používame materiály, ktoré máte doma. Je potrebné mať pripravené na lekciu: vodové farby, temperové farby, pastelky, ceruzku, výkres/papier, nožnice... 

Výhody online výučby:

  • Vzdelávanie a zábava v bezpečí domova.
  • Kontakt s rovesníkmi s rovnakými záujmami.
  • Lekcie zvládne dieťa samo s naším lektorom, a tak sa rodičia môžu venovať iným povinnostiam.

Prihlásenie:

Kliknúť tu: Prihláška