Opis krúžku:

  • Pomocou kamarátky Žofky, ktorá sprevádza deti vedeckým krúžkom si vyskúšajú rôzne vedecké pokusy /sopka, slonia pasta, vybuchujúci Aladín a množstvo iných/.

  • Práca s ozajstnými laboratórnymi pomôckami /kadička, Erlenmayerova banka, odmerka, Petriho miska, pipeta, atď./

  • Zrozumiteľnou formou deti získajú prehľad o fungovaní javov a prírodných princípov

  • Všetky vedecké pokusy sú navrhované pre žiakov prvého stupňa, sú bezpečné a zábavné

  • Pokusy si môžu zapisovať do svojich vedeckých denníkov, ktoré sú súčasťou krúžku

Úrovne krúžku:

Krúžok je vhodný pre deti od 3 – 12 rokov. Krúžok má rôzne úrovne. V rámci jedného školského roka si žiaci vyskúšajú viacero pokusov.  

  • Vedecké pokusy pre najmenších /pre deti materských škôl/

  • Vedecké pokusy pre začiatočníkov /od 1. triedy základnej školy/

  • Vedecké pokusy pre pokročilých