PRIHLASOVANIE:

Prihláška 

OPIS KRÚŽKU:

Deti sa naučia niekoľko prvých hmatov na flautu (v prípade úplných začiatočníkov) a s pomocou lektora zahrajú pesničky. Tí starší a zvedavejší sa naučia prečítať noty a hrať samostatne. V krúžku je kladený dôraz na to, aby hranie na flautu pre deti nebolo nepríjemnou povinnosťou, ktorá v tomto veku nahradzuje tak dôležitú hru. Našim cieľom je prirodzená radosť a vzťah k hudbe.

Každý týždeň si preberieme novú tému:

 • Zoznámenie sa s nástrojom, správne dýchanie, držanie nástroja, nasadenie tónu
 • Tón h1, pólová a štvrťová nota, vysvetlenie rytmu
 • Tón a1
 • Tón g1, písanie nôt
 • Opakovanie, nové piesne
 • Tón c2, pólová pomlčka
 • Tón d2, štvrťová pomlčka 
 • Nové piesne 
 • Nové piesne, nota s bodkou
 • Online koncert

/Témy sa upravujú podľa skupinky a úrovne detí/  

Ako to funguje? 

 • Online výučbu realizujeme prostredníctvom platformy GOOGLE MEET.
 • Raz do týždňa vo vybranom čase sa stretne vaše dieťa s našim lektorom online.
 • Pri online krúžkoch používame materiály, ktoré dostanete od nás na mail.

Výhody online výučby:

 • Vzdelávanie a zábava v bezpečí domova.
 • Kontakt s rovesníkmi s rovnakými záujmami.
 • Lekcie zvládne dieťa samo s naším lektorom, a tak sa rodičia môžu venovať iným povinnostiam.

Prihlásenie:

Kliknúť tu: Prihláška