PRIHLASOVANIE:

 PRIHLÁŠKA

OPIS KRÚŽKU:

Deti sú zábavným spôsobom motivované k aktívnemu používaniu anglického jazyka, nakoľko potrebujú rozumieť vybraným výrazom a používať ich pri aktivitách a ďalších činnostiach. Počas plnenia najrôznejších úloh získavajú jazykové znalosti podvedome a pritom omnoho intenzívnejšie ako pri bežnom pasívnom učení.


Ako to funguje? 

  • Online výučbu realizujeme prostredníctvom platformy Google Meet.
  • Podľa dohodnutého času a frekvencie do týždňa sa stretne vaše dieťa s našim lektorom online.
  • Pri online krúžkoch môžeme postupovať podľa preberaného učiva vášho dieťaťa, alebo podľa našich metodík. Výučba je šitá priamo na mieru. 

Výhody online výučby:

  • Vzdelávanie a zábava v bezpečí domova.
  • Kontakt so svojími spolužiakmi 

Prihlásenie:

Kliknúť tu: PRIHLÁŠKA