Opis krúžku

Pomocou robota, ktorý je programovateľný farebnými kódmi, teda aj bez použitia počítača, sa deti naučia základné princípy programovania. V pokročilejších lekciách budú deti programovať robota aj použitím počítača. Deti sa učia programovať robota tým, že spoločne riešia rôzne úlohy a problémy. Každá lekcia je venovaná určitej téme, takže deti získajú aj informácie napríklad o vesmíre, životnom prostredí a podobne.

Výukový plán

  • Oboznámenie sa s robotom
  • Farby ako príkazy
  • Algoritmy
  • Programovanie robota pomocou počítača
  • Podmienky
  • Cykly

Deti naučíme základy práce s PC a bezpečné využívanie internetu. Zameriame sa na nové IT technológie, “múdre telefóny” a aplikácie vhodné na vzdelanie.