Opis krúžku:

Všeobecné prvky:

 • Rozvoj všeobecných pohybových schopností – najmä rýchlosť, koordinácia, vytrvalosť a sila

Špecifické prvky:

 • Základný postoj

Herné činnosti jednotlivca – útočné

 • dribling na mieste

 • vedenie loptičky v pohybe

 • zvyšovanie „citu pre loptu"

 • prihrávky + príjem prihrávky

 • streľba

Herné činnosti jednotlivca

 • obranné

 • odoberanie loptičky

 • obsadzovanie hráčov s loptičkou

 • obsadzovanie hráča bez lopty 

Náplň hodin:

Cieľom krúžku florbal je, aby si bol hráč schopný po jeho ročnom navštevovaní zahrať túto hru podľa najzákladnejších pravidiel. Na lekciách deti všestranne rozvíjajú pohybové schopnosti a zručnosti, ktoré im dajú dobré základy pre budúce prevádzkovanie nielen florbalu. Dôraz nie je kladený až toľko na výsledok hry, ako skôr na zážitky, dobrý pocit z hry a dobrú atmosféru vrátane začlenenia všetkých členov skupiny do kolektívu.