Opis krúžku:

  • Po úvodnej časti lekcie zloženej z nástupu s pozdravom dochádza k postupnému zvyšovaniu tepovej frekvencie, ktorá je dôležitá pre funkčnú a metabolickú prípravu organizmu. Nasleduje dynamický strečing, teda preťahovanie svalových partií, ktoré budú zaťažované.

  • Pri nácviku nových pohybových schopností je dôležitá perfektná ukážka so slovným výkladom, kde sú deti upozornené na najčastejšie a najväčšie chyby. Po ukážke nasleduje nácvik. Lekcia ďalej zahŕňa cvičenie zamerané na rýchlostný silový rozvoj, cvičenie krátkeho trvania v maximálnej intenzite (šprinty, skoky, behanie po štyroch, štafetové behy a pod.).

 Najzásadnejšie prvky, alebo čo by mali deti vedieť po jednom roku výučby:

  • Všeobecné prvky: kotúľ vpred, kotúľ vzad, premet stranou (základ), lozenie na chrbte a na bruchu, mostíky (na rukách a na ramenách), všeobecná flexibilita – preťahovanie

  • Špecifické prvky (oblasť bojových športov): pádová technika (pády vzad a vpred, prípadne stranou), základy preťahov, základy pretlakov, základy držania súpera (v rôznych pozíciách), nadväzovanie kontaktu – snaha chytiť alebo dotknúť sa súpera, zabránenie kontaktu protivníkovi, obrana proti objatiu, obrana proti škrteniu, obrana proti držaniu zápästí, základy z bojových športov (polohy, prechody medzi polohami, pohyby ramien, nôh, spôsoby nadväzovania dotykov a pod.)

Dôležité výstupy z krúžku Bojových športov a sebaobrany sú:

  • Podporovať sebakontrolu,
  • nebáť sa kontaktu s partnerom,
  • učiť deti dobrému a zlému kontaktu,
  • učiť zodpovednosť za seba navzájom,
  • učiť predchádzaniu nebezpečným situáciám,
  • viesť deti k prirodzeným prejavom súťaživosti a bojovnosti v súlade s dodržiavaním fair-play.