Opis krúžku:

  • Cieľom je zvýšenie obratnosti celého tela, schopnosti koordinácie pohybov, reakcie, ohybnosti. Deti si osvoja základné pohybové znalosti:

  • Chôdza a beh – striedať chôdzu a beh, meniť rýchlosť, reagovať na signál (zmena smeru aj rýchlosti), chôdza vzad, chôdza a beh s prekračovaním a predbiehaním rôzne vysokých prekážok.

  • Poskoky a skoky – na mieste, vpred, vzad, stranou, znožmo, po jednej nohe na mieste, vpred, skoky cez švihadlo, výskoky na zvýšenú plochu, zoskoky.

  • Plazenie a lezenie – drepy, kľaky, vylezenie a zlezenie po rebrinách. Prevaly – z polohy ľah (váľanie suda), z polohy sed skrčmo, drep (kolíska).  

  • Manipulácia s loptou – podávanie, hod obruč, jednoruč, chytanie po dopade na zem, chytanie do dlaní, kop pred seba, prihrávky o stenu.

  • Deti na lekcii pomocou motivačných cvičení a hier preniknú do tajov športu, spevnia a pretiahnu si celé telo a predovšetkým sa budú pohybom baviť.