Opis krúžku:


  • Formou konverzácie, hier, spievania, hrania divadla, tancovania si deti zafixujú slovíčka, frázy aj gramatiku.

  • Zábavným spôsobom sú motivované k aktívnemu používaniu anglického jazyka, nakoľko potrebujú rozumieť vybraným výrazom a používať ich pri pohybových aktivitách a ďalších činnostiach. Počas plnenia najrôznejších úloh získavajú jazykové znalosti podvedome a pritom omnoho intenzívnejšie ako pri bežnom pasívnom učení

  • Zmyslom je, aby bola angličtina pre deti hravá, výuka pútavá, zaujímavá a obohatená o striedanie činností. Učenie angličtiny je pre deti viac zábavná a jazyk ich baví.