Opis krúžku:

  • Dieťa získa všestranný tanečný rozhľad – naučíme ho rôznym tanečným štýlom a technikám

  • Ak sa dieťa učí iba jednému štýlu, tak postoj a držanie tela sa prispôsobí danému tanečnému štýlu a pre iný štýl to nemusí byť dostačujúce. Preto na našom krúžku dochádza k striedaniu jednotlivých moderných tancov s prvkami hip hopu, diska a street dance, ktorý vychádza z civilného „pouličného tancovania“. 

  • Pod vedením skúsených lektorov sa deti učia zábavnou formou vnímať rytmus, základné pohybové cvičenia, pohybový rozsah i celkovú koordináciu tela.

  • V nadväznosti na hudobnú predlohu pripravujú spoločne choreografiu, kde skúšajú improvizáciu a formujú tak svoju tanečnú osobnosť a kreatívnosť.