Prečo rodičia lipnú na známkach a čo je dôležité pre budúcnosť dieťaťa? - Krúžky v škole

Prečo rodičia lipnú na známkach a čo je dôležité pre budúcnosť dieťaťa?

01.11.2021

Žiacka knižka je zrkadlom toho ako sa dieťa učí. Je to ale naozaj tak? Sú známky to jediné, čo nám hovorí ako sa dieťa snaží, ako sa mu darí, aké je „šikovné“?

Známka je forma ohodnotenia žiaka, ktorá vyjadruje ako ovláda učivo a ukazuje ako je na tom v porovnaní s ostatnými spolužiakmi. Žiaľ, pre mnohých rodičov sa stala jediným a najpodstatnejším ukazovateľom. 

Zabudli sa s dieťaťom rozprávať o tom ako získalo známku, koľko úsilia do toho vložilo, čo ho bavilo, čomu porozumelo ľahko a nad čím strávilo dlhší čas. Tieto otázky sú dôležité rovnako v prípade „zlých“, ale aj „dobrých“ známok. Čo ak jednotku získal opisovaním alebo päťku preto, že má priveľa krúžkov a nestíha sa učiť? Každý z týchto prípadov mení situáciu a tým aj známku ako takú. Doplňujúcimi otázkami rodič získava príležitosť ako dieťaťu pomôcť – vysvetliť prečo opisovanie škodí jemu samému alebo ako si rozložiť povinnosti a pod.

Prečo mnohí rodičia tak lipnú na známkach?

Vzniklo to z presvedčenia, že dobré známky predurčujú úspešnú budúcnosť. Dávno však vieme a vidíme, že to nie je tak. Dnes to nie sú vysokoškolské tituly ani červené diplomy, ktoré nám zabezpečia dobre platenú prácu, v ktorej budeme spokojní.

Čo to spôsobuje? 

Postoj rodičov fixovaný na známky môže spôsobovať strach a úzkosť u detí a nie je ojedinelé, že to vyústi až do depresií. Zároveň im naším prístupom ukazujeme, že čo sa ráta je známka a nie to, čo vedia, či to, koľko sa snažili. Na základe toho strácajú záujem o poctivé učenie sa, sústredia sa na známku a minú tak cieľ.

Čo rozhoduje o budúcej práci?

Rozhodujúcimi faktormi, ktoré udávajú zamestnávatelia a personálne agentúry sú kritické myslenie, vysoká úroveň komunikácie, schopnosť reagovať v záťažovej/stresovej situácii či kreativita. Je to ale aj samotný postoj k životu a k situáciám, ktoré nás postretnú.

Tieto predmety sa však v škole neučia. Je výborné, ak sú vedľajším efektom v rámci procesu vyučovania. Veľmi to však závisí od kvality pedagóga. 

Nie je výnimkou, že šikovná kozmetička, stolár či elektrikár si zarobí viac a práca ho napĺňa ako napríklad vyštudovaný ekonóm, ktorý si nevie nájsť miesto na trhu práce. Preto ak máme takto nastavenú optiku videnia sveta, len ťažko poradíme svojim deťom ako sa stať šťastným a úspešným v dospelosti.

Aký prístup zvoliť?

  • Známku považujme ako jeden z ukazovateľov, na ktorý je potrebné sa pýtať ako bol získaný.
  • Zaujímajme ako sa dieťa v škole cíti, čo ho baví, aké má ťažkosti a pod. aby sme získali komplexný pohľad.
  • Majme na pamäti, že známky nie sú k.o. kritériom pre úspešný život.
  • Konzultujme všetko s pedagógmi pre získanie pohľadu z druhej strany.