Prečo navštevovať záujmové krúžky? - Krúžky v škole

Prečo navštevovať záujmové krúžky?

09.26.2019

Záujmové krúžky môžu byť rozhodujúcimi momentmi, kedy sa dieťa rozhodne, čo bude v živote robiť.Výber záujmových krúžkov je často krát podceňovaný. Rodičom zväčša vyhovuje, že dieťa má aktivitu ešte počas školskej družiny a tak sú odbremenení logistikou. Krúžky však neznamenajú len vyplnený čas, ale často sú to rozhodujúce momenty, kedy sa dieťa rozhodne, čo bude v živote robiť. Naozaj to nie sú „iba“ krúžky. Častokrát formujú budúci život dieťaťa.

5 dôvodov prečo navštevovať záujmové krúžky v škole:

  1. Nadobudnutie vedomostí: akákoľvek aktivita, ktorú dieťa robí, by ho mala predovšetkým baviť. Preto ak dieťa navštevuje krúžok s radosťou, prirodzene sa vzdeláva a rozvíja svoje myslenie.

  2. Rozvíjanie osobnosti: deti by si mali vyskúšať čo najviac aktivít, aby zistili čo ich naozaj baví. Nato sú dobré krúžky, ktoré umožňujú deťom skúšať, zabávať sa, vzdelávať a zisťovať tak, čomu by sa mohli v budúcnosti venovať.

  3. Nadväzovanie kamarátstiev: v krúžkoch sú zvyčajne zmiešané kolektívy. Väčšie deti s menšími sa navzájom podporujú, spoznávajú, odbúravajú strach z nadväzovania vzťahov, vytvárajú kamarátstva a naučia sa spolupráci.

  4. Naučenie disciplíny, rozvahe a trpezlivosti: ak ma dieťa priveľa energie, krúžok je ten ideálny spôsob ako ho zamestnať a „unaviť.“ Či už umelecký, športový alebo edukačný krúžok, každý podporí v dieťati disciplínu, rozvahu a trpezlivosť.

  5. Zlepšenie študijných výsledkov: poznatky a skúsenosti získané počas krúžkov, rozšíri vedomosti hravou formou dieťaťa, čím sa zlepšujú aj ich študijné výsledky.