Prečo deti klamu ? - Krúžky v škole

Prečo deti klamu ?

10.15.2023


Pomocou klamania sa deti učia orientovať v morálnom aj sociálnom svete. S klamaním deti začínajú približne v predškolskom veku, medzi druhým až štvrtým rokom života. Z vývojového hľadiska je klamstvo u malých detí zriedka dôvodom na vážnejšie obavy. Práve klamstvo v tomto veku je príznakom vývinu „teórie mysle“ a tým sa u dieťaťa naštartuje vlastný morálny vývin. 

Už počas tretieho roku života má dieťa základnú predstavu o klamstve, ktoré vníma ako niečo negatívne. S pribúdajúcim vekom deti začínajú rozlišovať klamstvá od úprimných chýb, zveličovania či dokonca sarkazmov a irónie. Deti klamú z rôznych dôvodov, či už je to vyhnutie sa problému, aby niekomu neublížili, alebo aby vyzerali lepšie. Klamstvá v útlom veku sú častokrát ospravedlniteľné a zábavné. Deti v piatich až ôsmych rokoch budú hovoriť viac klamstiev a takto testovať hranice a výdrž rodičov. Na dieťa je kladených čím ďalej tým viac nárokov, na ktoré je potrebné vynaložiť viac energie. Dieťa je zahltené napríklad domácimi úloha a podobne, preto začína klamať a vyhovárať sa. No klamstvá sa dajú pomerne ľahko odhaliť. Dôležité je si všímať práve situácie, kedy je dieťa úprimné a v tomto prípade mu poskytnúť pochvalu a pozitívnu spätnú väzbu. Neskôr dieťa v období deviateho až dvanásteho roku života sa nachádza na ceste za vybudovaním si dôveryhodnej a svedomitej vlastnej identity. Na druhej strane sú deti omnoho zdatnejšie v zakrývaní klamstiev a citlivejší na následky svojich činov. Práve v tomto období by sme mali viesť rozhovory s dieťaťom o úprimnosti. K deťom je potrebné byť úprimný a priamočiary, aby jasne pochopilo čo je snahou si spoločne ujasniť a odkomunikovať.

Dôvody prečo deti klamú:

 

  • Veria svojej vlastnej fantázii

Detská fantázia je naozaj obrovská ako aj ich predstavivosť. Majú vlastné videnie reality a tým pádom klamanie nemusí byť vždy zámerné. Preto deti pozorne počúvajme a snažme sa im vhodným spôsobom ukázať aj naše videnie reálneho sveta.

  • Nechcú sklamať rodičov 

Deti dokážu byť naozaj veľmi empatické, no v prípade ak sú k tomu od malička vedené. Majú schopnosť sa vcítiť do kože rodičov a pozorne sledujú ich pocity. Klamú pre to, lebo nechcú sklamať a nahnevať svojich rodičov. Deti nechcú rodičov vidieť nešťastných či smutných, preto využívajú práve klamstvá.

  • Trest

Deti sú už od útleho veku vedené k tomu, že ak spravia niečo nesprávne príde trest. Práve pomocou klamstva sa snažia trestu vyhnúť.

  • Zvedavosť

Deti sú prirodzene zvedavé a majú záujem vedieť čo príde, ak budú klamať. Práve klamstvo pre nich predstavuje dobrodružstvo. Pomocou klamstva overujú hranice a toleranciu autority. Čím viac im budete zakazovať, tým viac klamstiev povymýšľajú.

  • Deti sa snažia niečo získať 

Ak dieťaťu niečo nedovolíte, bude sa všemožnými spôsobmi dosiahnuť, čo si zaumienilo. Aj za cenu toho, že si vymyslí klamstvo. Napriek tomu, že dieťa pozná dôsledky klamstva, stojí mu to za to získať vytúženú odmenu.

  • Potreba pozornosti

Veľmi častým dôvodom klamania v detskom veku je potreba pozornosti. Deti majú prirodzenú potrebu byť docenené, vyhľadávajú obdiv, pozornosť a uznanie. Najmä v prípade ak sa im nedostáva v dostatočnom množstve.

  • Deti napodobňujú dospelých

Deti opakujú správanie dospelých okolo seba. Ak vidia klamať dospelého je dosť pravdepodobné, že budú klamať aj oni sami. Nezabúdajme na to, že sme pre ne veľkým vzorom.

  • Klamstvá s cieľom účelu

Čím sú deti staršie, tým klamú účelnejšie s cieľom získania benefitov a obrátením situácie vo svoj prospech. Väčšinou si je dieťa vedomé, že ak niečo splní získa odmenu. Tým pádom o splnení úlohy klame aby odmenu získalo.

Ako deťom ukázať, že úprimnosť je dôležitejšia ako klamstvo ? 

Človek, na ktorom vidno úprimnosť a úprimný záujem o druhého je veľmi príťažlivým človekom. Práve človeka , ktorý vlastní tento druh otvorenosti, spoľahlivosti a spontánnosti, máme radi a v jeho prítomnosti sa cítime dobre a bezpečne. Pri úprimnom človeku nemáme strach. Je tam zhoda medzi tým, čo hovorí, a tým, čo si myslí. Ukážme deťom, že nemusia mať strach vyjadriť svoj názor, že ich snaha bude patrične ocenená. Preukážme im dostatočné množstvo rešpektu a snažme sa im ukázať, že sú pre nás dôležité. Ukážme im, že pravda je vždy viac ako klamstvo. Doma im rozprávajme o tom, aké je dôležité hovoriť pravdu a byť úprimným človekom. Napríklad si spoločne prečítajme príbehy o mravnom a čestnom správaní, alebo si spoločne s deťmi pozrime vhodný film na dané témy.

Napätie medzi rodičmi a deťmi vzniká s narastajúcou potrebou nezávislosti dieťaťa, a teda aj túžbou mať svoje tajomstvá. Prirodzene rodičia majú stále vnútornú túžbu dieťa viesť, ochraňovať a ovládať. No opak je pravdou, čím budú deti z vašej strany cítiť viac dôvery a otvorenosti, tým budú mať menšiu potrebu klamať.

Článok pre Krúžky v škole pripravila Romana Švrčičová.