Návšteva a moje dieťa. Kde je problém? - Krúžky v škole

Návšteva a moje dieťa. Kde je problém?

12.18.2020

Dieťa je neposedné, pýta si vašu pozornosť a vystrája práve vtedy, keď je u vás doma návšteva? Je problém vo vašom dieťati alebo čo môžete urobiť pre to, aby sa z návštevy nestal stres?

Vianoce sú štandardne sprevádzané návštevami. Tento rok máme síce len úzky okruh blízkych, s ktorými sa stretávame, ale aj tak môžu naše deti „robiť problém“.

Ako si s tým poradiť?

  • Vcíťme sa do kože dieťaťa, ktoré nemá žiadne informácie. Vy máte dohodnutú návštevu, viete kto príde, asi ako dlho sa zdrží, ale dieťa o tom nevie. Preto sa s deťmi nezabúdajme rozprávať aj o príchode návštevy, podobne ako to hovoríme partnerovi. Niektoré deti sa dostávajú do stresu, keď nevedia dopredu, čo sa bude diať.
  • Ak už dieťa vie, že návšteva príde, dohodnime sa s ním, čo budeme robiť.  Môžeme vychádzať aj z minulých skúseností a povedať, aké činnosti si predstavujeme a aké nie. Zabudnime však na postoj diktátora. Rozprávajme pokojne a s nadhľadom a najmä, vypočujme si aj dieťa.
  • Ak prídu s návštevou aj iné deti, nechávajme tomu voľný priebeh. Nenúťme deti, aby sa za každú cenu kamarátili, veď my si tiež vyberáme ľudí, s ktorými sa vo voľnom čase stretávame. 
  • V prípade, že sú deti mladšie ako tri roky, pravdepodobne bude potrebná vaša asistencia, pretože deti v tomto veku sa hrajú zväčša samé.
  • Ak ideme na návštevu my, postup krokov 1-3 je rovnaký. Ale vysvetlíme dieťaťu, že u nás platia naše pravidlá domácnosti a ak ideme na návštevu, platia pravidlá návštevy.
  • Nezabúdajme sa s deťmi rozprávať podobne ako s dospelými, sú síce menšie, ale mnohým veciam už rozumejú. A najmä, dieťa potrebuje cítiť vašu lásku a pozornosť – najmä pri mladších deťoch. Niekedy môže byť jediným problémom, že dieťa žiarli na návštevu, ktorá berie aj to málo z vášho spoločného času.