Kedy začať s vreckovým? - Krúžky v škole

Kedy začať s vreckovým?

11.18.2020

Peniaze sú v živote dôležité. Dávajú nám slobodu, voľnosť, ale môžu aj kaziť charakter. Preto je potrebné naučiť deti s peniazmi hospodáriť už od mala. Hovoríte so svojimi deťmi o peniazoch, míňaní alebo šetrení? Kedy začať s vreckovým? 

 

Deti približne od piatich rokov začínajú vnímať potrebu peňazí. Vedia, že si za ne môžu niečo kúpiť a že rodičia musia chodiť do práce, aby si peniaze zarobili. Úlohou rodičovstva je naučiť svoje dieťa ako s peniazmi hospodáriť. Ak sa to dieťa v detstve naučí, v dospelosti sa mu bude ľahšie s peniazmi narábať. Ako najvhodnejší učiaci prostriedok na to je VRECKOVÉ

S vreckovým je vhodné začať, keď dieťa už pozná čísla a vie sčítavať a odčítavať. Zo začiatku je lepšie, keď dieťa dostáva iba symbolické vreckové a jeho míňanie kontrolujete a zároveň pritom vysvetľujete ako si môžu sporiť a čo všetko si zato môžu kúpiť. Postupne ako dieťa rastie, to už nechávame na ňom. 

Je dôležité, aby ste deťom vreckové dávali pravidelne v rovnakej sume a v rovnakom termíne. Odporúča sa raz do týždňa. Nikdy nedávajte deťom peniaze vtedy, keď si ich vypýtajú. Tak sa hospodáriť nenaučia. Rovnako nikdy nehovorte deťom čo s peniazmi majú robiť. Ideálne je, keď si spoločne stanovíte načo chce dieťa šetriť a čo by si rado za našetrené peniaze kúpilo. Nikdy mu nehovorte, aby si peniaze odložilo, ale môžete mu pripomenúť, čo si za peniažky chcelo kúpiť. Ak si dieťa minie peniaze na hračku alebo sladkosť a zabudne na svoj cieľ šetrenia, je nutné mu to nekúpiť. Tak sa dieťa naučí, že šetrenie je súčasťou života a keď si peniaze minie, tak svoj cieľ šetrenia nedosiahne.

Vreckové by nemalo byť podmienené nejakou domácou povinnosťou. To je vec, ktorú ma dieťa brať ako súčasť domácnosti a nie niečo, začo dostane peniaze. Zaplatiť za nejaké činnosti im môžete vtedy, ak je to niečo naviac, napríklad niečo čo ste mali urobiť vy a urobí to dieťa za vás /napr. umytie auta/.
Výška vreckového rastie s vekom dieťaťa a jeho potrebami. Rovnako je výška ovplyvnená aj finančnou situáciou v rodine, množstvom krúžkov, ktoré rodičia platia alebo potrebou oblečenia, školských pomôcok či rodinných aktivít. Preto je potrebné so svojim dieťaťom aj prebrať výšku vreckového, ktoré mu viete dávať, aby sa zbytočne neporovnávalo so svojimi kamarátmi, ktorí síce môžu mať vyššie vreckové, ale nenavštevujú krúžky, nechodia na dovolenky a iné rodinné aktivity. 

Niektorým deťom môže ísť šetrenie ľahšie a iným ťažšie. Ideálnym prostriedkom na naučenie  šetrenia je pokladnička – napríklad také prasiatko, z ktorého sa nedá len tak peniaze vybrať, a tak sa dieťa naučí odložiť si časť vreckového na šetrenie a časť na míňanie. 

Vreckové je ideálne na učenie finančnej gramotnosti dieťaťa a tak prajeme veľa trpezlivosti vo výchove.