Je súťaž pre deti dobrá alebo zlá vec? - Krúžky v škole

Je súťaž pre deti dobrá alebo zlá vec?

01.21.2022

Myslím, že niektoré informácie sú veľmi zaujímavé a môžu rodičom pomôcť s rozhodovaním sa. Preto som sa rozhodla spracovať túto tému. Narazila som pri tom na jeden článok z New York Times od reportéra Toma Farreya. A tým by som dnes začala.

Viete, ktorá krajina má najviac úspešných športovcov v prepočte na množstvo obyvateľov?

Predstavte si to! V tejto krajine 93%  všetkých detí vyrastá pri organizovanom športe. Náklady na šport sú tu nízke a finančné rozdiely medzi domácnosťami nehrajú veľkú úlohu. Športové tými tu začínajú cestovať na súťaže až v tínedžerskom veku. A hlavne, dospelí nezačnú triediť slabých od silných, kým deti nedorastú do určitého veku a nevyberú si, čo chcú naozaj robiť. Touto krajinou je Nórsko.


Všetkých 54 národných športových federácií hlasovalo za prijatie a dodržiavanie dokumentu Práva detí v športe.

Vypichnem z nich tieto tri:

  • Žiadne národné majstrovstvá pred dosiahnutím veku 13 rokov.
  • Žiadne regionálne majstrovstvá pred dosiahnutím veku 11 rokov.
  • Nezverejňovanie výsledkov zápasov alebo rebríčkov do 11 rokov.

V mladom veku je dôležitejšia spolupráca ako súťaženie. Na súťaže bude ešte dosť času. Najdôležitejšia je radosť. (Foto: Sportlab)


"Veríme, že motivácia detí v športe je oveľa dôležitejšia ako motivácia rodičov alebo trénerov." Inge Andersen, bývalá generálna tajomníčka nórskej konfederácie.

Avšak exitujú aj také deti, ktoré túžia po súťaži a porovnaní svojich síl so svojimi rovesníkmi. V takom prípade musia so svojimi rodičmi a trénermi cestovať do iných krajín za súťažami.

Prospešná alebo nie?

Táto téma už roky rozdeľuje názory. Niektorí tvrdia, že v dnešnom svete plnom konkurencie, v ktorom súťažíme o všetko, či už ide o prácu, partnera alebo dom, podporuje súťaž dieťa v tom, aby vynikalo. Iní tvrdia, že to môže zničiť sebavedomie a viesť k odporu.

  • Zdravú súťaživosť ničí hlavne to, že nestačí byť len dobrý v niečom. Deti musia zvíťaziť nad ostatnými. Víťazstvo však nevytvára charakter, ale len umožňuje dieťaťu dočasne sa tešiť. Súťaž takisto vedie deti k tomu, aby závideli víťazom a odmietali porazených. Alfie Kohn, autor knihy No Contest: The Case Against Competition
  • Naše národné zaujatie a prevládajúca atmosféra averzie voči riziku vytvára generáciu detí, ktoré nie sú pripravené na svet, ktorý si vyžaduje každodenné riskovanie. Súťaž učí kritickému mysleniu, rozhodovaniu a riešeniu problémov. Bez týchto zručností nemôžu krajiny konkurovať v globálnej ekonomike. Súťaž zlepšuje učenie, fyzickú zdatnosť a odrádza od kriminality mladistvých. Sir Digby Jones, bývalý štátny tajomník vlády Spojeného kráľovstva pre obchod a investície
  • Športové súťaže sú pre deti zlé, ak sa od nich očakáva, že dosiahnu viac, ako sú schopné. Preto sme navrhli nové disciplíny v oblasti detskej atletiky, ktoré sú špeciálne prispôsobené pre deti vo veku od 6 do 11 rokov. Prioritou je tímová súťaž, v ktorej sa deti zúčastňujú na najrôznejších disciplínach. Všetkým deťom, ktoré sa chcú zúčastniť, je to umožnené. David Deister, projektový manažér Nemeckého atletického zväzu
  •  Súťaž je pre deti dobrá. Je úplne normálne, že sa ľudia hodnotia podľa ostatných, takže v tomto ohľade je súťaženie celkom zdravé. Dieťa sa môže naučiť prijať neúspech bez toho, aby stratilo sebaúctu. Nezdravou sa však stáva vtedy, keď je súťažiaci nútený súťažiť alebo má pocit, že musí súťažiť, aby získal lásku alebo postavenie vo svojom okolí. Lyn Kendallová, konzultantka pre nadané deti pre britskú Mensu
  • V živote je dosť príležitostí na to, aby deti zažili sklamanie a naučili sa s tým vyrovnať. V našej škole im pomáhame pripraviť sa na všetky etapy života. Nepotrebujeme, aby prehrávali, kým sú deťmi v našej škole. Elizabeth Morley, riaditeľka školy Institute of Child Study v Toronte
  • Zdravá súťaž inšpiruje deti k tomu, aby sa snažili vydať zo seba to najlepšie - nie len dostatočne dobré. Keď žiaci súťažia, sú zvedavejší, samostatne bádajú a učia sa spolupracovať s ostatnými. Budú sa snažiť urobiť viac, ako sa od nich vyžaduje. Tieto schopnosti pripravujú deti na budúce situácie všetkého druhu. Jennifer Veale, zakladateľka a výkonná riaditeľka TrueCompetition.org


Obrázok Foto: Бодьсанал Boogie


Článok pre Krúžky v škole pripravila:  Ema Brázdová