Čo ak má moje dieťa „problém“? - Krúžky v škole

Čo ak má moje dieťa „problém“?

12.07.2020

Čoraz častejšie v spoločnosti a z úst odborníkov zaznieva, že nie každé dieťa má bezstarostné detstvo a nie pre každé dieťa je to najkrajšie obdobie života. Výskumy ukazujú, že 15% detí do 18 rokov trpí psychickými odchýlkami a poruchami. Tie majú významný vplyv na vývoj, dospievanie a celý život.

Našťastie dnes už medicína a psychológia dokáže úspešne liečiť aj psychické ochorenia. Pomocou rôznych moderných terapií vedia odborníci pomôcť aj závažnejším diagnózam ako anorexia, bulímia a pod.


Ako môžem ako rodič svojmu dieťaťu pomôcť?

 • Všímať si a pozorovať zmeny u dieťaťa
 • Rozprávať sa s ním, pýtať sa čo zažilo v škole, čo sa mu páčilo, či mu niekto neublížil, čo ho teší a aj čo ho trápi – dôležitá je pravidelnosť
 • Budovať si vzťah a dôveru
 • V prípade podozrenia navštíviť odborníka

V detskom veku sa najčastejšie objavujú nasledovné poruchy1:

 • Opozičná porucha a poruchy správania
  Charakterizujú ju výrazné problémy s naplnením požiadaviek autorít (rodič, učiteľ), časté závažné poruchy správania v škole, porušovanie písaných i nepísaných pravidiel do takej miery, že sú odmietané a veľmi ťažko sa začlenia do spoločenskej skupiny.
 • Úzkostné poruchy
  Prejavujú sa nadmerným strachom z rôznych situácií, prípadne sa obavy a strach vyskytujú i bez zjavného podnetu. Bývajú prítomné poruchy spánku a viaceré telesné prejavy úzkosti (búšenie srdca, potenie...).
 • Hyperkinetická porucha s poruchou pozornosti
  Deti sa trvalo nevedia sústrediť na školskú prácu a sú nadmerne pohybovo aktívne – neobsedia na mieste, pôsobí to rušivo. Aj pri dobrej inteligencii a ďalších predpokladoch môžu zlyhávať v škole.
 • Špeciálne poruchy učenia
  Deti s týmito poruchami majú problémy s čítaním, písaním či počítaním napriek tomu, že ich rozumové schopností sú v poriadku. Stav si vyžaduje špeciálno-pedagogické vedenie.
 • Tikové poruchy
  Prejavujú sa tým, že sa u detí vyskytujú opakované, neúčelné, mimovoľné pohyby (žmurkanie, mykanie ramenom), prípadne zvuky (pokašliavanie).
 • Detský autizmus
  Deti s touto poruchou majú zvláštne myslenie, veľmi zle komunikujú a nedokážu porozumieť bežným spoločenským situáciám.
 • Pomočovanie a pošpiňovanie
  Za psychické poruchy sa považujú v tom prípade, keď sú vylúčené možné telesné problémy, ktoré by ich mohli spôsobovať.
 • Poruchy príjmu potravy
  Sú spojené so silnými emóciami a neobvyklým správaním, ktoré sa týkajú kontroly telesnej hmotnosti a príjmu jedla.
 • Poruchy nálady – depresia a mánia
  Prejavujú sa obdobiami neprimeraného smútku alebo neprimerane dobrej nálady s nadmernou aktivitou.
 • Schizofrénia
  Ide o závažné ochorenie, ktoré sa prejavuje skresleným vnímaním, predstavami alebo myšlienkami, čo vedie k neschopnosti odlíšiť, čo sa odohráva v realite a čo sa odohráva len vo „vlastnej hlave“.


V prípade, že pozorujete niektoré z príznakov, vyhľadajte odborníka, ktorý vášmu dieťaťu pomôže. Nezabúdajme, že už to nie je tabu téma, niečo za čo by sme sa mali hanbiť, ale naopak, je potrebné sa o tom rozprávať a neodsudzovať.


1Liga za duševné zdravie