Ako budovať súrodenecké vzťahy detí - Krúžky v škole

Ako budovať súrodenecké vzťahy detí

06.16.2020

Predstavovali ste si vzťah vašich detí inak? Hádky či krik sa začali objavovať v detskej izbe o čosi častejšie? Nie ste v tom sami. S podobným problémom sa zaoberá nie jeden rodič. Prinášame vám rady ako formovať súrodenecké vzťahy a vnášať harmóniu nielen im, ale aj celej rodine.

Predtým sa však pozrieme na jeden veľmi dôležitý aspekt pri súrodeneckých vzťahoch, ktorý by sme mali mať na zreteli. Je ním vekový rozdiel. Pomáha nám najmä uvedomiť si aké roly a postoje môžu k sebe súrodenci nadobúdať. S ohľadom na vek je potrebné pristupovať aj k riešeniu konfliktov medzi súrodencami. Ak je rozdiel medzi súrodencami dva až tri roky, vzťah je založený na rovnocennom partnerstve. Sprevádzajú ho hádky a škriepky o miesto, postavenie či o presadenie sa. Zároveň je plný spoločných záujmov, problémov a tém na rozhovor. Ak je medzi súrodencami vekový rozdiel väčší ako štyri roky, súrodenci zväčša nie sú rovnocennými partnermi, ale starší sa stavia do role ochrancu a toho skúsenejšieho. Mladší súrodenec je ten vzdorujúci, ale aj učiaci sa. Tento vzťah je veľmi dynamický, pretože sa v čase mení raz k lepšiemu a raz k horšiemu, a to najmä v období dospievania. V dospelosti sa tieto vzťahy stabilizujú.

Dobrou správou je, že vzťahy súrodencov rodič vie ovplyvniť. Týchto sedem tipov vás nasmeruje ako budovať krajší súrodenecký vzťah medzi vašimi deťmi:

1. Staňte sa aktívnym sprievodcom

Učte deti vzájomnému rešpektu a budovaniu vzťahu medzi sebou. Podeliť sa o sladkosť, požičať si hračku, počkať toho druhého ak je pomalší – k tomu všetkému je potrebné deti učiť a nabádať.

2. Pri hádke nehľadajte vinníka

Hádky a prejavovanie negatívnych emócií je prirodzené. Nebuďte sudcom, nehľadajte vinníka a neriešte konflikt namiesto detí. Radšej skúste popísať situáciu a emócie alebo navrhnúť riešenie. Ak by však malo dôjsť k bitke, vtedy je potrebné zasiahnuť. Pomôže rozhovor „s chladnou hlavou“ prečo k bitke došlo – čo dieťa nahnevalo a pod. Vyzvite ich, aby prišli s riešením, aby sa nabudúce situácia nezopakovala.

3. Ku každej situácii pristupujte nanovo

Nenechajte sa ovplyvniť situáciami z minulosti a označovať podľa toho deti ako „pomalé“, „konfliktné“, „netrpezlivé“ a pod. Až potom sa takými naozaj stanú.

4. Pravidlá sa dodržiavajú

Veľkou pomocou sú pravidlá, z ktorých sa nepoľavuje. Najlepšie je, ak ich máme niekde napísané (pri menších deťoch nakreslené symbolmi) a ktoré súrodenci sami navrhli a súhlasia s nimi.

5. Úlohy na spoluprácu

Aj domáce práce či iné úlohy môžu vzťahy utužiť. Stačí, ak ich zadáme tak, aby súrodenci spolupracovali namiesto toho, aby súperili. Napríklad spolu pripraviť raňajky alebo vymaľovať izbu.

6. Neporovnávajte

Výrokmi typu „keď je tvoja sestra jedničkárka, mal by si byť aj ty“ alebo „tvoj brat na rozdiel od teba neodvráva“ nedosiahnete zlepšenie správania, ale podnecujete tým súrodeneckú žiarlivosť a rivalitu.

7. Zabávajte sa 

Vymýšľajte aktivity a hry, pri ktorých sa zasmejete a zabavíte spolu ako rodina. Podporíte a utužíte tým vzťahy a zároveň svojím správaním ukazujete akú atmosféru chcete mať v rodine.