Ako vybrať správny krúžok? Pre rozvoj dieťaťa je dôležité, aby našlo svoju jedinečnú cestu - Krúžky v škole

Ako vybrať správny krúžok? Pre rozvoj dieťaťa je dôležité, aby našlo svoju jedinečnú cestu

03.23.2022

Mimoškolské záujmové aktivity hrajú v živote detí veľmi dôležitú úlohu. Deti vďaka aktívnemu zapájaniu sa do činností v krúžkoch získavajú nové zručnosti, nasávaniu nové vedomosti hravou, príjemnou formou, nachádzajú si nových priateľov, nadväzujú nové kamarátstva. Vďaka chodeniu na krúžok si budujú svoj ďalší svet. Po rodine a škole, „chodenie na krúžok“ prináša do života dieťaťa radosť z nového poznania, nových vzťahov s rovesníkmi a priestor pre sebarozvoj. Sú deti, ktoré okamžite vedia čo ich baví a aký krúžok by chceli navštevovať. Je však mnoho detí, ktoré potrebujú povzbudiť a nasmerovať v otázke mimoškolských aktivít, a krúžky im vyberajú rodičia. Ako vybrať ten správny a vhodný krúžok pre dieťa, koľko krúžkov je optimálny počet a ako reagovať ak dieťa po čase stratí záujem o krúžok? Na tieto témy sme sa rozprávali s Natáliou Krištofiakovou, riaditeľkou nášho občianskeho združenia Krúžky v škole:

  • Na čo prihliadať, aby rodičia vybrali správny krúžok pre svoje deti?

Talent je dôležitý, no nie podstatný a nemal by byť určujúci pri výbere aktivity pre dieťa. Talent neznamená radosť a potešenie. To by malo byť základom pri výbere krúžku. Ak má dieťa obrovské nadanie na tanec, ale jednoducho ho to nebaví, dokáže sa tomu venovať len krátky čas. Pre rozvoj dieťaťa je veľmi dôležité, aby si našlo tú svoju jedinečnú cestu, ktorou sa chce v živote uberať. Je vhodné dať dieťaťu možnosť vyskúšať viac typov aktivít . Možno postupne malý športovec zistí, že ho viac lákajú skúmavky alebo malá výtvarníčka nájde väčšiu záľubu v hudbe. Odporúčame, aby rodičia zistili, čo dieťaťu robí radosť a podľa toho vybrali krúžok. Určite je dobré skúšať a vyskladať dieťaťu mix, ktorý ho rozvíja vo všetkých smeroch. Rodičia by nemali vyberať krúžky podľa seba a plniť si svoje sny.

  • Aký je optimálny/ideálny počet krúžkov pre dieťa, tak aby toho nebolo málo a ani veľa?

U každého dieťaťa je to individuálne. Niekomu stačí jeden a pre niekoho sú málo tri. Všetko závisí od temperamentu a schopnosti dieťaťa. Nemôžeme zabúdať nato, že dieťa ma okrem krúžkov aj školské povinnosti. Preto ak kvôli krúžkom školu nestíha alebo ho krúžky vyčerpávajú, tak je potrebné počet obmedziť. My odporúčame maximálne dva krúžky a vybrať z rôznych oblastí napr. jeden športový a jeden umelecký. Pre dieťa je dôležité mať čas aj na oddych a dokonca aj na nudu. Pretože aj nuda má veľký vplyv na vývoj dieťaťa.

  • Čo robiť, ak po čase opadne záujem dieťaťa o krúžok?

Naše združenie ponúka možnosť prvej skúšobnej lekcie zadarmo. Ak sa mu na krúžku prestane páčiť, napr. po 5 lekciách, tak má možnosť preradiť sa do iného krúžku a vyskúšať tak niečo nové. Preto ak dieťa už na prvom stretnutí doma povie, že ho to nebaví (alebo mu nesadol lektor či kolektív) a nechce ďalej chodiť na krúžok, netreba ho nútiť. Na druhej strane, ak dieťa často skáče z jednej aktivity na druhú, tak je potrebné, aby rodičia toto začali riešiť.  Časté zmeny sú signálom, že niečo nie je v poriadku. V tomto prípade je vhodné dať si od krúžkov pauzu a rozprávať sa s dieťaťom čomu sa chce vo voľnom čase venovať.

  • Ako vzbudiť záujem u dieťaťa, ktoré je notoricky lenivé a nechce sa zapájať do žiadneho krúžku?

Na našich krúžkoch sa snažíme deti zaujať pre danú aktivitu. Pozitívne ich motivujeme, ukazujeme im, že radosť sa dá nájsť v rôznych činnostiach. Nevyčerpávame ich, neporovnávame, neposudzujeme a nehodnotíme. Tento prístup odporúčame aj rodičom. Zároveň odporúčame, nenútiť do ničoho svoje dieťa, a uprednostniť spoločné trávenie času a tak zistiť čo dieťa zaujíma, čo ho baví a potom vyberať krúžok.

  • Čo odporúčaš rodičom, aby určite urobili predtým než sa rozhodnú pre konkrétny krúžok pre dieťa?

Potrebujete poznať aktuálne záujmy a potreby vášho dieťaťa. Na to je potrebné ho pozorne sledovať, veľa sa s ním rozprávať a aj tráviť s ním jeho voľný čas. V ideálnom prípade vie  dieťa samo vyjadriť svoju predstavu a vyskúšať si konkrétny krúžok, ktorý ho zaujíma, no častokrát im v tom treba pomôcť.


Rady ako vybrať vhodný krúžok pre dieťa:

1.  Trávte voľný čas so svojim dieťaťom a zistite, čo ho naozaj baví.

2. Dôležité je, aby malo vaše dieťa radosť z aktivít na krúžku. Talent nie je zárukou, že vaše dieťa bude na krúžku spokojné.

3. Optimálny počet krúžkov závisí od temperamentu dieťaťa. Krúžky by nemali dieťa vyčerpávať.

4. Povzbudzujte svoje dieťa, aby vyskúšalo viaceré krúžky a samo našlo, čo ho baví!


Viac informácií o ponuke krúžkov nájdete na https://kruzkyvskole.sk/pre-rodicov/preco-nase-kruzky .


Článok pre Krúžky v škole pripravila:  Elena Bročková