Ako uľahčiť prváčikovi nástup do školy? - Krúžky v škole

Ako uľahčiť prváčikovi nástup do školy?

08.03.2020

Spomínate si na svoj prvý deň v novej práci? Terno to asi nebolo. Nové miesto, nová pracovná náplň, kolegovia, šéf,... A to isté čaká v septembri vašu prváčku alebo prváčika. Ako to môžete uľahčiť?

Najprv by sme sa mali vcítiť „do kože“ dieťaťa a uvedomiť si, že strach a obavy z neznámeho sú úplne prirodzené. Čaká ich nový priestor, ktorý nepoznajú, nový časový harmonogram a režim, noví spolužiaci a pani učiteľka. To všetko deti vnímajú a potrebujú si na to zvyknúť.

Čo môžeme urobiť PRED nástupom do školy

Počas leta sa môžeme s deťmi rozprávať o škole, a to v pozitívnom zmysle. Rozprávajme im svoje zážitky zo školy, skúsme ich motivovať čo a kto na nich v škole čaká.

Vyhýbajme sa však výrokom typu: „V škole to už nebudeš môcť robiť, tam ťa naučia“. Dieťa si začne automaticky školu spájať s negatívnymi pocitmi a stane sa preňho strašiakom.

Buďme opatrní aj s otázkami rodiny „No čo, tešíš sa už do školy? Aktovku už máš? “ Pozorujme dieťa a ak vidíme, že mu sú tieto otázky nepríjemné a nevie si samo poradiť, vstúpme do rozhovoru.

Dieťaťu môžeme pomôcť aj tak, že pár dní pred nástupom do školy mu upravíme čas vstávania, aby bol na zmenu pripravený aj jeho biorytmus.

Čo môžeme urobiť POČAS nástupu do školy

V ráno, keď vaše dieťa ide prvýkrát do školy od nás potrebuje istotu a pocit, že sa nemá čoho báť. Ako to dosiahnuť? Dieťa nás kopíruje, preto ak my zaujmeme pokojný postoj, dieťa bude cítiť bezpečie z nás aj zo školy.

Ak to dieťa chce, odprevaďme ho ku škole, prípadne preveďme priestorom až do triedy či lavice. Spýtajme sa dieťaťa, pokiaľ nás potrebuje pri sebe.

Čo môžeme urobiť PO nástupe do školy

Pýtajme sa čo sa mu páči v škole, či spoznalo nových kamarátov alebo čo zaujímavé cez vyučovanie robia. Ak má nejaké negatívne zážitky, pomôžme mu ich prekonať alebo zistiť príčinu. Úprimný záujem a spoločný rozhovor sa môže stať liekom na mnoho ťažkostí a otázok prváčika.