Krúžok organizuje Mgr. Katarína Dentico. Cviky sú zamerané na zdravý chrbát, plochonžie a celkové správne držanie tela dieťaťa.

Opis krúžku:

  • Cieľom krúžku je deti naučiť správnemu držaniu tela a správnym pohybovým zručnostiam. 

  • Je to jediný krúžok, kde svoje dieťa treba priniesť na miesto konania do centra Fit Spot. V rámci krúžku nie je zabezpečené vyzdvihovanie detí z družiny.