PRIHLASOVANIE:

Pondelok a Streda 16:00 - 16:45 - Prihláška -  prihlasovanie na školský rok 2020/2021 je ukončené

Utorok a Štvrtok  17:00 - 17:45 - Prihláška -  prihlasovanie na školský rok 2020/2021 je ukončené

OPIS KRÚŽKU:

Deti sa počas lekcie zahrajú na vedátorov a výskumníkov a zrozumiteľnou formou získajú prehľad o fungovaní javov a prírodných princípov. Prostredníctvom zážitku pochopia chemické či fyzikálne zákonitosti. Všetky vedecké pokusy sú navrhované pre žiakov prvého stupňa, sú bezpečné a zábavné.


Ako to funguje? 

  • Online výučbu realizujeme prostredníctvom platformy GOOGLE MEET.
  • Dva krát do týždňa vo vybranom čase sa stretne vaše dieťa s našim lektorom online.
  • Pri online krúžkoch používame materiály, ktoré vopred pošleme poštou priamo k Vám domov/alebo po dohode s Vami necháme na vrátnici školy.

Výhody online výučby:

  • Vzdelávanie a zábava v bezpečí domova.
  • Kontakt s rovesníkmi s rovnakými záujmami.
  • Lekcie zvládne dieťa samo s naším lektorom, a tak sa rodičia môžu venovať iným povinnostiam.

Prihlásenie:

Pondelok a Streda 16:00 - 16:45 - Prihláška -  prihlasovanie na školský rok 2020/2021 je ukončené

Utorok a Štvrtok  17:00 - 17:45 - Prihláška - prihlasovanie na školský rok 2020/2021 je ukončené