Online krúžky - Krúžky v škole

Online krúžky

Záujmové krúžky priamo u vás doma

Ako nato? 

Výhody online výučby:

Ako to funguje:

Pre koho sú určené:

Cena: 

Prihlásenie:

kliknúť tu: prihláška

Online lekcie:

  

Vedecké pokusy

  

Keramika

  

Hra na Flautu 

  

Hravá Angličtina 

  

Bojové športy a sebaobrana

  

Hip hop a moderný tanec

  

Hudobno - pohybový rytmizáčik 

  

S výtvarnou okolo sveta 

  

Šport mix 

  

Zdravé varenie