Opis krúžku:

V priebehu školského roka prebehne 30 rôznych lekcií po 45 minút, kde si deti vyskúšajú:

Atletika

cieľom je zvýšená obratnosť celého tela, schopnosť koordinácie pohybu, ohybnosť. Deti si osvoja základy atletickej abecedy, behania, skokov a hádzania.

Bedminton

cieľom je naučiť sa správne držanie, techniky úderov a správny pohyb na ihrisku.

Bojové športy a sebaobrana

deti zoznámime s rôznymi druhmi bojových športov. Snahou je naučiť deti obratnosti, psychickej vyrovnanosti, sebadôvere a čestnosti.

Loptové hry

loptové hry, pri ktorých sa deti „vybláznia“ a odreagujú. Vyskúšajú si rôzne hry, naučia sa pravidla loptových hier a rešpektovať spoluhráčov a súperov pri kolektívnych hrách.

Frisbee

cieľom je naučiť sa hádzať lietajúci disk a správne ho chytať. Budú trénovať hádzanie rôznych štýlov.