PRIHLASOVANIE:

Pondelok a Streda od 16:00 - 16:45 - Prihláška  - prihlasovanie na školský rok 2020/2021 je ukončené

OPIS KRÚŽKU:

Deti sú zábavným spôsobom motivované k aktívnemu používaniu anglického jazyka, nakoľko potrebujú rozumieť vybraným výrazom a používať ich pri aktivitách a ďalších činnostiach. Počas plnenia najrôznejších úloh získavajú jazykové znalosti podvedome a pritom omnoho intenzívnejšie ako pri bežnom pasívnom učení.


Ako to funguje? 

  • Online výučbu realizujeme prostredníctvom platformy GOOGLE MEET.
  • Dva krát do týždňa vo vybranom čase sa stretne vaše dieťa s našim lektorom online.
  • Pri online krúžkoch používame materiály, ktoré dostanete od nás na mail.

Výhody online výučby:

  • Vzdelávanie a zábava v bezpečí domova.
  • Kontakt s rovesníkmi s rovnakými záujmami.
  • Lekcie zvládne dieťa samo s naším lektorom, a tak sa rodičia môžu venovať iným povinnostiam.

Prihlásenie:

Pondelok a Streda od 16:00 - 16:45 - Prihláška -  prihlasovanie na školský rok 2020/2021 je ukončené