PRIHLASOVANIE:

Prihláška 

OPIS KRÚŽKU:

Divadlo a dramatika pôsobia pozitívne na všetky stránky detskej osobnosti, napr. na vyrovnanosť, sebadôveru, správnu výslovnosť, hravosť a nápaditosť.

Deti sa zábavnou formou učia základné pravidlá dramatickej hry, tj. aktívnej účasti na spoločnej hre a základným prvkom pohyblivosti, pružnosti a obratnosti. Získavajú schopnosti uvoľniť sa, sústrediť sa a pohotovo reagovať, dochádza aj k rozvoju sociability, rovnako tak k rozvoju schopnosti byť individuálny a vedieť sa zapojiť do kolektívnej práce.

Ako to funguje?

  • Online výučbu realizujeme prostredníctvom platformy GOOGLE MEET.
  • Raz do týždňa vo vybranom čase sa stretne vaše dieťa s našim lektorom online.

Výhody online výučby:

  • Vzdelávanie a zábava v bezpečí domova.
  • Kontakt s rovesníkmi s rovnakými záujmami.
  • Lekcie zvládne dieťa samo s naším lektorom, a tak sa rodičia môžu venovať iným povinnostiam.

Prihlásenie:

Kliknúť tu: Prihláška